Dlaczego Targówek potrzebuje zbiorników retencyjnych, lepszej kanalizacji, drzew?

Dlaczego Targówek potrzebuje zbiorników retencyjnych, lepszej kanalizacji, drzew?

Podczas kolejnego spotkania konsultacyjnego  w marcu  br. w ramach przygotowania założeń Strategii adaptacji do zmian klimatu, mieszkańcy Targówka zostali zaproszeni do dyskusji o głównych problemach dzielnicy związanych z klimatem. Zagrożenia o których mieszkańcy dyskutowali to smog, podtopienia oraz wysypy ciepła.

Na początku mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie konkretnych miejsc, gdzie według nich występuje dane zagrożenie. W przypadku smogu zdecydowanie najwięcej osób wskazało na Zacisze – szczególnie na północną część ulicy Radzymińskiej oraz jej okolice (na północ od Kanału Bródnowskiego), gdzie znajdują się domy jednorodzinne i warsztaty. Dodatkowo zwrócono uwagę na ulicę Ludwika Kondratowicza na całej długości ze względu na duży ruch samochodowy, jaki się tam odbywa oraz na ulicę Piotra Wysockiego z powodu zlokalizowanych tam warsztatów.

Następnie mieszkańcy wskazali wyspy ciepła, które występują głównie na terenach z gęstą zabudową oraz małą liczbą terenów biologicznie czynnych. Wymienione zostały: skrzyżowanie ulic Radzymińskiej i Łodygowej, Osiedle Wilno, Zacisze, skrzyżowanie ulic Kondratowicza i Świętego Wincentego, a także szereg obszarów obecnie niezabudowanych, ale przeznaczonych pod zabudowę – m.in. PGR Bródno, obszar przy ulicy Szymona Askenazego; a także centrum handlowe Atrium Targówek.

Jako ostatnie były wskazywane podtopienia, które w zdecydowanej większości koncentrują się na obszarach na północ od Kanału Bródnowskiego – zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału, jak również w okolicach ulicy Tużyckiej, Łodygowej, Blokowej, Lewinowskiej, a także przy ulicy Radzymińskiej na wysokości Jednostki Wojskowej.

Główne przyczyny występowania smogu na Targówku, zdaniem mieszkańców, to zbyt duży ruch na ulicy Ludwika Kondratowicza, spalanie nieznanych substancji – głównie w domach jednorodzinnych na obszarze Zacisza, napływ zanieczyszczeń z dzielnic sąsiednich oraz zanieczyszczenia związane z dużym ruchem TIRów na Trasie Toruńskiej. Wśród zaproponowanych rozwiązań pojawiły się sugestie, że pomoc materialna dla osób dokonujących wymiany niesprawnych pieców oraz odpowiednie przepisy zapobiegłby spalaniu niebezpiecznych i trujących materiałów. Dodatkowo stworzenie strony internetowej bądź aplikacji w celu anonimowego oznaczania miejsc szczególnie zagrożonych występowaniem smogu zwiększyłoby zaangażowanie i świadomość osób zamieszkających Targówek. Naturalnym i często pojawiającym pomysłem w związku ze smogiem było zwiększenie liczby nasadzeń szpalerów drzew wzdłuż ulic, a także aktywne działania na rzecz ochrony terenów zielonych w dzielnicy.

Tereny zielone i dbanie o odpowiednią ilość drzew na Targówku to także rozwiązanie, które pojawiało się nie tylko przy dyskusji związanej ze smogiem, ale także przy ograniczaniu wysp ciepła. Proponowano niedopuszczenie do dalszej wycinki drzew, ochronę Lasku Bródnowskiego wprowadzenie nasadzeń między budynkami,  a także nałożenie na deweloperów obowiązku projektowania i uwzględniania w inwestycjach zieleni powszechnie dostępnej. Kolejnym pomysłem było tworzenie zielonych dachów oraz zielonych ścian, także na centrach handlowych oraz wprowadzanie zieleni na parkingi poprzez wykładanie parkingów ażurową kostką z rosnącą pomiędzy nią trawą.

Podtopienia według mieszkańców najczęściej występują na terenie Targówka Fabrycznego, Zacisza oraz Elsnerowa oraz w okolicach Kanału Bródnowskiego. W rozwiązaniu  problemu podtopień pomoże usprawnienie kanalizacji deszczowej na terenie Zacisza; wprowadzenie roślinności przy Kanale Bródnowskim oraz gromadzenie przez mieszkańców deszczówki w zbiornikach retencyjnych.

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz