Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Materiały konferencyjne

W dniach 18-19 września 2018 odbyła się międzynarodowa konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”. Eksperci i przedstawiciele miast rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu i adaptacją do zmieniającego się klimatu.
Zainteresowanie tematem było ogromne. Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano i podsumowano efekty, realizowanego od lipca 2014 r., projektu pod nazwą: „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”.

Poniżej znajdują się materiały prezentowane podczas konferencji.

Ksiażka_abstraktow_konferencja 2018

Prezentacje dzień I

Projekt Adaptcity i jego rezultaty

Adaptcity Thomas Kiwitt

Scenarios for climat change

Sesja szczegółowa na temat zagrożeń dla przyrody w mieście 

Biofilia w miescie

Motyle_zmiany_klimatu

Zagrożenia dla Błękitno- Zielonej Infrastruktury na obszarze

Zmiany klimatu a kondycja przyrody ADAPTCITY 2018 (1)

Sesja szczegółowa na temat zagrożeń dla gospodarki w mieście 

Czy można opanować ekstremalne zjawiska pogodowe-Bielawski

Przewidywane straty związane ze zmianami klimatu_WiseEuropa_ZW

Wpływ suszy

Zagrożenie miast nadmorskich

Sesja szczegółowa na temat zagrożeń dla ludności w mieście 

Fale upałów w Lublinie

W. Hanke Epidemiologia a zmiany klimatu

Związek umieralności mieszkańców Warszawy z wysoką temperaturą z

Dzień II 

Strategia adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej

Strategia do zmian klimatu miasta Stuttgart

Miejskie plany adaptacji-doświadczenia 44 miast

ADAPTCITY – konferencja 18-19.09.2018-Drogosz

Sesja szczegółowa nt. przeciwdziałania skutkom upałów

Społeczeństwo w ocenie wrażliwości na zmiany klimatu – fale upałów

Zieleń bez granic we Wrocławiu

Budownictwo a upał

Sesja szczegółowa nt. gospodarowania wodą

PANDa_ADAPTCITY

20180916 Water management and Climate Change – Budapest

Realizacja dachów zielonych zgodnie z wytycznymi DAFA

Sesja szczegółowa nt. narzędzi zarządzania ryzykiem i adaptacją

Zdjęcia satelitarne w analizie terenów miejskich

Budżet zadaniowy Szczecina

Ochrona powietrza w KrOF 180919

180919__Rotterdam Roofscape_Warschaw_v1

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu z konferencji [ZOBACZ]