Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Publikacje

Publikacje przewidziane w projekcie. Materiały już dostępne można pobrać wykorzystując podane linki:

raportZachęcamy do zapoznania się z  dwoma raportami
przygotowanymi w ramach projektu Instytutu na rzecz Ekorozwoju Dobry klimat dla powiatów. Przedstawiają one wyniki badań postrzegania zmian klimatu wśród wybranych przedstawicieli i przedstawicielek władz lokalnych w Polsce oraz możliwości przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich. Pierwsze
badanie zostało przeprowadzone na początku projektu w 2012 r., drugi pod jego koniec w 2015 r.: „Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu – raport otwarcia”capture-20161201-110851 (2012), „Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu – raport zamknięcia” (2015).

Więcej o projekcie w ramach którego przygotowane zostały oba raporty można dowiedzieć się ze stron projektu.