Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Założenia projektu

Tytuł projektu:
„Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”.

Czas trwania: 1 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2018 r. (projekt przedłużono do 30 czerwca 2019 r.)

Założenia
Zmiany klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań światowych, jakiemu ludzkość musi stawić czoła, aby nie dopuścić do nieodwracalnych zmian w niedalekiej przyszłości i uchronić przed nimi gatunek ludzki i Ziemię. Miasta jako wielkie skupiska ludzi są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu. W UE w miastach żyje obecnie 74% ludności, a w Polsce – 60%.

Potrzebne są pilne działania na rzecz adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu globalnego. Obecnie przewiduje się, że zmiany klimatu będą postępować, co stawia przed miastami znaczne wyzwania. Nasilające się ekstrema pogodowe będą w szczególności objawiać się falami ciepła, powodziami, suszami, huraganowymi wiatrami coraz silniejszymi co do skali i coraz częstszymi.

Celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce.

Cel ten osiągnięto poprzez:

  1. wsparcie Miasta Stołecznego Warszawy w opracowaniu strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego
  2. pobudzenie aktywności władz, administracji i służb miejskich na terenach zurbanizowanych do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w oparciu o doświadczenia Warszawy, co osiągnięto przez cykl Klimatycznych Forów Metropolitalnych
  3. pokazanie celowości i możliwości wykorzystania prognostycznych map klimatycznych do budowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu – dla Warszawy wykonano Mapę klimatyczną oraz publikację ją popularyzującą z wybranymi mapami pt.: „Warszawa z kosmosu
  4. pogłębienie świadomości problemu globalnego, jakim są zmiany klimatyczne, wśród władz miast i zachęcenie ich do zaangażowania się w działania na szczeblu europejskim – wynik ten został wykazany z publikacji „Klimat okiem samorządowców„.

Więcej informacji o ewaluacji projektu możesz się dowiedzieć z Raportu „Zaadaptowana Warszawa – ten raport jest dla każdego