Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich (UMP) oraz Verband Region Stuttgart (Zrzeszenie ds. współpracy w regionie metropolitalnym Stuttgartu).

logo-ine

Instytut na rzecz Ekorozwoju odgrywa główną rolę jako inicjator projektu i jego główny koordynator. Instytut na rzecz Ekorozwoju od 25 lat zajmuje się propagowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. W swojej działalności Instytut kieruje się misją budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska.
http://www.ine-isd.org.pl/

logo-mswMiasto Stołeczne Warszawa – partner projektu, główny beneficjent działań projektowych. W ramach Urzędu Miasta St. Warszawy za realizacje projektu odpowiedzialne jest Biuro Infrastruktury http://infrastruktura.um.warszawa.pl/biuro-infrastruktury

 

logo-metropolieUnia Metropolii Polskich (UMP) – partner projektu, organizacja działająca w formie fundacji, zrzeszająca 12 polskich miast metropolitalnych, powołana z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, z siedzibą w Warszawie       http://www.metropolie.pl/

Verband_Region_StuttgartVerband Region Stuttgart – partner zagraniczny projektu, instytucja zajmująca się planowaniem przestrzennym na poziomie regionalnym, obejmująca swoim zasięgiem region południowo-zachodniej części Niemiec; aktywnie działająca w kwestii adaptacji do zmian klimatu http://www.region-stuttgart.org/