Mapa klimatyczna Warszawy

Mapa klimatyczna Warszawy powstała jako podstawa do formułowania strategii adaptacji do zmian klimatu miasta. Punktem wyjścia do praktycznego i profesjonalnego zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście jest rozpoznanie jakie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego.

Analiza przewidywanych i potencjalnych skutków zmian klimatu dla Warszawy w perspektywie drugiej połowy XXI w. dotyczyła przede wszystkim takich zjawisk meteorologicznych jak: fale upałów, fale mrozów, silne wiatry, silne opady atmosferyczne, wskaźnik UHI określający wielkość wyspy ciepła czyli różnicy temperatur między centrum miasta a jego przedmieściami.

Etapy tworzenia mapy

Praca nad mapą klimatyczną Warszawy była podzielona na osiem etapów:

 1. gromadzenie (uzupełnienie istniejącej bazy) i weryfikacja danych obserwacyjnych różnych elementów klimatu na obszarze Warszawy i w jej okolicach (temperatura i wilgotność powietrza, wiatr, promieniowanie słoneczne, opady)
 2. opracowanie scenariuszy zmian różnych elementów klimatu dla Warszawy w odniesieniu do lat 60. XXI w.
 3. wykonanie downscalingu (uszczegółowienia) modelowanych elementów klimatu dla różnych rodzajów zagospodarowania i użytkowania terenu w Warszawie
 4. opracowanie modeli regresji (sposobu modyfikacji stanu atmosfery przez warunki terenowe) wybranych zjawisk meteorologicznych, opisujących związki pomiędzy ich występowaniem a poddanymi downscalingowi modelowanymi wartościami odpowiednich elementów klimatu
 5. wykonaniu prognoz występowania wybranych zjawisk meteorologicznych w różnych typach pokrycia i użytkowania terenu w Warszawie
 6. wykonaniu map obrazujących prognozowane zróżnicowanie występowania zjawisk meteorologicznych na obszarze Warszawy
 7. opracowaniu map bonitacyjnych ryzyka klimatycznego dla Warszawy w ujęciu przestrzennym
 8. określeniu skutków zidentyfikowanego ryzyka klimatycznego w ujęciu przestrzennym dla ludzi, gospodarki i przyrody.W wyniku wykonanych prac powstały mapy obrazujące m.in.:
  • występowanie różnych zjawisk meteorologicznych w Warszawie (opadów, temperatury, wiatrów itp.) w ostatnich latach
  • występowanie skutków różnych zjawisk meteorologicznych w Warszawie w ostatnich latach
  • scenariusze możliwej zmiany występowania zjawisk meteorologicznych w Warszawie w wyniku zmian klimatu w ciągu 50 najbliższych lat
  • ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zjawisk meteorologicznych w Warszawie w różnych miejscach miasta.

Zespół autorski

Mapa klimatyczna Warszawy została opracowana w zespole naukowym pod kierunkiem prof. Elwiry Żmudzkiej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem dr Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW oraz w konsultacji z: prof. Szymonem Malinowskim, prof. Haliną Lorenc, prof. Barbarą Szulczewską i prof. Tadeuszem Markowskim.

Inspiracja

Strona internetowa regionu Stuttgart zawierająca atlas klimatyczny dla miasta Stuttgart, http://www.region-stuttgart.org/

Strona internetowa regionu Stuttgart zawierająca atlas klimatyczny dla miasta Stuttgart, http://www.region-stuttgart.org/

Punktem odniesienia dla mapy klimatycznej Warszawy jest atlas klimatyczny dla Stuttgartu (zobacz Dobre praktyki ).

Zobacz serię map klimatycznych

Mapy dostępne są na stronie www.mapa.um.warszawa.pl.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym: