Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Założono następujące rezultaty realizacji projektu:

 1. przyczynimy się do zwiększenia świadomości władz polskich miast dot. problematyki zmian klimatu – szacujemy, że w badaniach socjologicznych o 5 punktów procentowych wzrośnie liczba odpowiedzi udzielonych przez przedstawicielki i przedstawiciele władz miejskich, w których uznają oni adaptację do zmian klimatu za zadanie ważne lub bardzo ważne – wynik ten został wykazany w raporcie „Klimat okiem samorządowców„.
 2. zachęcimy mieszkanki i mieszkańców Warszawy do zaangażowania się w działania w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu – liczymy na inicjatywy lokalne! – wyniki tych prac zostały ocenione w badaniach opinii warszawiaków na temat zmian klimatu [badanie_ilosciowe_adaptcity_2018_0(1)badanie_jakosciowe_adaptcity_2018_0 (1)] oraz poprzez aktywność mieszkańców w konsultacjach społecznych.
 3. przyczynimy się do przyjęcia i rozpoczęcia wdrażania przez M.st. Warszawy
  strategii adaptacji miasta do zmian klimatu
 4. szacujemy, że w wyniku realizacji ww. strategii w Warszawie:
  – spadnie umieralność podczas fal ciepła do 15%
  – wzrośnie liczba terenów zielonych w mieście powyżej 8% jego powierzchni
  – o 1°C zmniejszy się maksymalna różnica temperatur między śródmieściem a przedmieściami miasta (tzw. wyspa ciepła)
 5.  zachęcimy przynajmniej trzy inne miasta w Polsce do opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych lub innych instrumentów oraz przynajmniej dwa inne miasta do wprowadzenia innych rozwiązań adaptujących do zmian klimatu
 6. przyczynimy się do wzrostu zainteresowania miast i metropolii polskich międzynarodowymi inicjatywami na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu – przynajmniej trzy nowe miasta przyłączą się do Porozumienia Burmistrzów Unii Europejskiej na rzecz klimatu (Covenant of Mayors), a przynajmniej jedno miasto włączy się do inicjatywy Unii Europejskiej EU-Climate ADAPT .

Więcej informacji o ewaluacji projektu możesz się dowiedzieć z Raportu „Zaadaptowana Warszawa – ten raport jest dla każdego„.