Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Zespół projektowy

Koordynator projektu
Dr Wojciech Szymalski (Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju)
Instytut na rzecz Ekorozwoju
w.szymalski@ine-isd.org.pl

Asystentka projektu
Renata Filip
Instytut na rzecz Ekorozwoju
r.filip@ine-isd.org.pl

Ekspert ds. klimatu
Dr Andrzej Kassenberg
Instytut na rzecz Ekorozwoju
a.kassenberg@ine-isd.org.pl

Ekspert ds. promocji
Agnieszka Bartnicka
Instytut na rzecz Ekorozwoju
a.bartnicka@ine-isd.org.pl

Ekspertka ds. miasta
Ewa Świerkula
Instytut na rzecz Ekorozwoju
e.swierkula@ine-isd.org.pl

Finanse
Hanna Kryszyńska
Instytut na rzecz Ekorozwoju
h.kryszynska@ine-isd.org.pl

Subkoordynator projektu w Unii Metropolii Polskich
Igor Zachariasz (Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich w Warszawie)
i.zachariasz@metropolie.pl

Asystentka projektu w Unii Metropolii Polskich
Maria Starkowska (Koordynatorka Komisji Unii Metropolii Polskich)
m.starkowska@metropolie.pl

Ekspert ds. edukacji w Urzędzie Miasta Warszawa
Leszek Drogosz (Dyrektor Biura Infrastruktury UM Warszawa)
Kontakt: Marta Bugaj m.bugaj@um.warszawa.pl,
Anna Dźwigalska adzwigalska@um.warszawa.pl

Subkoordynatorka projektu w Stuttgarcie (VRS)
Johanna Werner
Verband Region Stuttgart
scholz@region-stuttgart.org