Okresy bezopadowe dłuższe niż 10 dni 2008-2014

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia liczbę okresów bezopadowych dłuższych niż 10 dni na terenie Warszawy w okresie 2008-2014. Takie okresy, zwłaszcza w okresie ciepłym mogą odpowiadać za występowanie zjawiska suszy. Okresy bezopadowe są bardzo istotne z punktu widzenia zdrowia mieszkańców, zaopatrzenia w wodę oraz terenów biologicznie czynnych w mieście. Utrzymujący się przez wiele dni brak opadów powoduje znaczący wzrost zapylenia powietrza i zawartości w nim różnego rodzaju zanieczyszczeń, co pogarsza warunki życia mieszkańców. W okresach bezopadowych ma także miejsce wzrost zapotrzebowania na wodę gospodarczą do zraszania ogrodów i trawników.

Co można zauważyć?

Co najmniej 10 dniowe okresy bezopadowe w badanym okresie 2009-2014 pojawiały się z różną częstością, od poniżej 15/6 lat (średnio 2,5 razy w roku) w Białołęce i na Bielanach do ponad 20 na 6 lat (około 3 razy w roku) w Ursusie i na Ochocie oraz we wschodniej części Warszawy. Południowo-wschodnie i wschodnie części warszawy narażone były w tym czasie na okresy bezopadowe dłuższe nawet niż 20 dni.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych dla opadów z okresu 2008-2014 wykonywanych na stacjach pomiarowych MPWiK Sp z o.o. w Warszawie, IGiPZ PAN, IMGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW. Uwzględniono 32 stacje pomiarowe zarówno tradycyjne (deszczomierz Hellmanna) jak i automatyczne.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

 

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz