Okresy bezopadowe dłuższe niż 10 dni 2008-2014

Legenda

26 - 30
21 - 25
16 - 20
11 - 15
6 - 10