Zielona infrastruktura – jak to robią w Ameryce

Zielona infrastruktura – jak to robią w Ameryce

W miastach na całym świecie zieloną infrastrukturę wykorzystuje się do zarządzania wodami opadowymi. W takich rozwiązaniach jak m.in. przepuszczające wodę chodniki, baseny infiltracyjne, specjalne ogrody retencjonujące wody opadowe czy zielone dachy wykorzystuje się naturalne procesy związane z glebą i roślinnością, pozwalające przechwytywać wody opadowe, spowalniać ich przepływ, filtrować je oraz ograniczać skalę i skutki powodzi. Rozwiązania z zakresu błękitnej infrastruktury, m.in. beczki i cysterny do zbierania wody opadowej, pozwalają na jej magazynowanie i przyszłe wykorzystanie.

Jak to się robi w Ameryce

W maju 2016 roku amerykański odpowiednik ministerstwa środowiska, Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency), wydała publikację poświęconą wykorzystaniu zielonej infrastruktury w miastach, City Green: Innovative Green Infrastructure Solutions for Downtowns and Infill Locations. Publikacja ta przeznaczona jest dla władz lokalnych, deweloperów oraz innych instytucji i firm zaangażowanych w projekty modernizacji i rewitalizacji obszarów miejskich. Zawiera 12 studiów przypadków, które ilustrują wykorzystanie zielonej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Przykłady z różnych amerykańskich miast dostarczają inspiracji, przedstawiają obrane w konkretnych sytuacjach strategie rozwoju i wnioski wynikające z ich wprowadzenia. Mają za zadanie zachęcić władze innych miast, nie tylko w USA, do wdrożenia podobnych polityk adaptacyjnych i wynikających z nich działań.

Jedna inwestycja, wiele funkcji i korzyści

city-green-cover

Inwestycje w zieloną infrastrukturę sprawdzają się zarówno w projektach modernizacji obiektów historycznych (przypadek 150-letniego kompleksu młynów w Waltham, Massachusetts) jak i szkolnych (Kensington Creative and Performing Arts High School w Filadelfii, Pensylwania, będące modelowym przykładem wykorzystania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce). Można je wprowadzać w dawnych ośrodkach przemysłowych (Menomonee Valley Industrial Center, Milwaukee, Wisconsin) i w elementach dróg (rondo z systemem zarządzania wodami opadowymi Uptown Normal Circle, Normal, Illinois). Jedną z najważniejszych zalet zielonej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska, m.in.:

 • poprawić jakość wody,
 • ograniczyć zużycie wody,
 • uzupełniać wody gruntowe,
 • ograniczyć ryzyko związanie z powodziami powodowanymi deszczami nawalnymi,
 • zwiększyć odporność miast na zmianę klimatu (na zjawiska obfitszych opadów, wyższych temperatur),
 • ograniczyć poziom ozonu na poziomie gruntu,
 • zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza,
 • przyczynić się do obniżenia temperatury na terenach zabudowanych,
 • zmniejszyć zużycie energii, a tym samym emisje gazów cieplarnianych,
 • poprawić jakość siedlisk dzikich gatunków roślin,
 • korzystnie wpływać na zdrowie ludzi mieszkających na danym terenie – poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz stworzenie przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej,
 • stworzyć nowe tereny do rekreacji i kontaktów społecznych dla okolicznych mieszkańców,
 • poprawić walory estetyczne danego terenu,
 • przyczynić się do tworzenia zielonych miejsc pracy,
 • korzystnie wpłynąć na wartość danej nieruchomości.

Wnioski

W oparciu o analizowane studia przypadków autorzy publikacji wyciągnęli także wnioski dotyczące tego, jak usuwać przeszkody uniemożliwiające wprowadzanie w miastach rozwiązań związanych z zieloną infrastrukturą. Ustalili m.in., że:

 • Dzięki odpowiedniemu planowaniu przestrzennemu i doborowi określonych rozwiązań możliwe jest zastosowanie zielonej infrastruktury na terenach skażonych oraz charakteryzujących się słabej jakości glebą.
 • Zielona infrastruktura może być wykorzystana w harmonii z historycznymi założeniami budynków zabytkowych.
 • Zielona infrastruktura może być wprowadzona także na terenach o ograniczonej dostępnej przestrzeni.
 • Władze miast są gotowe wprowadzić odpowiednie regulacje, aby umożliwić realizację projektów z wykorzystaniem zielonej infrastruktury.
 • Zielona infrastruktura przyczynia sie do skuteczniejszego zarządzania wodami opadowymi w klimacie i na obszarach suchych, na których są problemy z zapewnieniem dostępu do wody (egzekwowaniem prawa do wody).
 • Zielona infrastruktura jest wydajnym finansowo i prowadzącym do oszczędności sposobem zarządzania wodami opadowymi i może przyczynić się do gospodarczego rozwoju danego obszaru.
 • Kwestię długofalowej konserwacji i utrzymania danego obszaru lub obiektu można rozwiązać dzięki odpowiedniemu planowaniu z wyprzedzeniem i innowacyjnemu podejściu.

Anna Kucińska

Na podst. City Green: Innovative Green Infrastructure Solutions for Downtowns and Infill Locations (2016), United States Environmental Protection Agency.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz