Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast – studia podyplomowe

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast – studia podyplomowe

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast to nazwa nowego kierunku studiów podyplomowych organizowanych wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundację Sendzimira.

W zeszłym miesiącu informowaliśmy naszych czytelników o inicjatywie dwóch łódzkich uczelni, Uniwersytetu i Politechniki, które w roku 2016/2017 uruchomią nowy kierunek studiów – rewitalizację miast. Wyraziliśmy jednocześnie nadzieję, że program studiów będzie uwzględniał zagadnienia związane z tematem zmian klimatu i adaptacji do nich. Dzisiaj przedstawiamy Państwu wspólną inicjatywę Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Sendzimira – podyplomowe studia na kierunku „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast”.

Głównym celem studium jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem miast. Jak deklarują organizatorzy w toku nauczania będzie szeroko uwzględniany szeroki kontekst funkcjonowania miasta wraz z podejmowaniem kompleksowych działań na rzecz jego rozwoju, w zgodzie m.in. z wytycznymi Unii Europejskiej. Absolwenci będą posiadali wiedzę niezbędną do efektywnego zintegrowanego zarządzania umożliwiającego sprawne przekładanie wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone i skuteczne działania na szczeblu lokalnym.

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

Grupami docelowymi są przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci oraz studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnych samorządach lub administracji.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć powodzenia i… podobnie, jak w przypadku inicjatywy łódzkiej, wyrażamy wiarę w to, że program nauczania będzie uwzględniał zagadnienia związane z klimatem, jego zmianami i adaptacją do nich.

na podstawie: podyplomowe.mck.pk.edu.pl
zdjęcie tytułowe: sustainable-places.eu

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz