Długość okresu wegetacyjnego w latach 2041-2050 (RCP 8.5)

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia długość okresu wegetacyjnego na terenie Warszawy dla lat 2041-2050 przy uwzględnieniu scenariusza zmian klimatu RCP8.5. Scenariusz zmian klimatu RCP8.5 został opracowany przy założeniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie takim, że wymuszenie radiacyjne spowodowane przez emisje wyniesie docelowo 8,5W/m2 powierzchni ziemi (obecnie wynosi ok. 3W/m2). W przybliżeniu scenariusz ten odpowiada maksymalnym emisjom możliwym do osiągnięcia przy nieograniczonym spalaniu paliw kopalnych. Temperatura globalna w tym scenariuszu wzrasta do 2100 roku do ok. 4 st. C (w granicach 2,6 st. C – 4,8 st. C). Okres wegetacyjny liczy się od pierwszego do ostatniego dnia, w którym średnia temperatura dobowa jest większa niż 5 st. C.

Co można zauważyć?

Okres wegetacyjny na terenie Warszawy będzie dłuższy w stosunku do lat wcześniejszych, kiedy wynosił od 214 do 226 dni. W latach 2041-2050 w tym scenariuszu okres ten może wynosić od 246 do 260 dni, czyli nawet o miesiąc dłużej. Rozkład długości okresu wegetacyjnego pozostanie podobny do obecnego, ponieważ prognoza nie bierze pod uwagę rozwoju przestrzennego, a jedynie zmianę temperatur globalnych (analizowany jest tyko jeden czynnik – temperatura).

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem interpolacji długości okresu wegetacyjnego dla stacji (punktów) dla których wykonano modelowanie temperatury dobowej według założonego scenariusza, tj. Bielany, Ursynów, Uniwersytet, Okęcie, Świder. Stacje te posiadają długie, spójne serie pomiarów temperatury. Pomocniczo przy modelowaniu wykorzystano krótkie serie pomiarowe (2008-2014) z 20 stacji pomiarowych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy

Autorem mapy jest mgr Kinga Nelken z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dane do wykreślenia mapy pochodzą z modelowania zmian klimatu wykonanego przez zespół pod kierunkiem dr. Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Krystyna Konca-Kędzierska, Bogumił Jakubiak, Bartosz Niezgódka.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz