Początek okresu wegetacyjnego 2081-2090 (RCP 4.5)

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia datę początku okresu wegetacyjnego na terenie Warszawy dla lat 2081-2090 przy uwzględnieniu scenariusza zmian klimatu RCP4.5. Scenariusz zmian klimatu RCP4.5 został opracowany przy założeniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie takim, że wymuszenie radiacyjne spowodowane przez emisje wyniesie docelowo 4,5W/m2 powierzchni ziemi (obecnie wynosi ok. 3W/m2). W przybliżeniu scenariusz ten odpowiada emisjom zadeklarowanym w krajowych deklaracjach (NDC) złożonych do Porozumienia Paryskiego. Temperatura globalna w tym scenariuszu wzrasta do 2100 roku do ok. 2 st. C (w granicach 1,1 st. C – 2,6 st. C). Początek okresu wegetacyjnego liczy się od pierwszego dnia, w którym średnia temperatura dobowa jest większa niż 5 st. C.

Co można zauważyć?

Początek okresu wegetacyjnego na terenie Warszawy będzie wcześniejszy o kilka dni w stosunku do okresu 1971-2000, kiedy zaczynał się ok. 27 marca. Przyspieszenie okresu wegetacyjnego wyniesie ok. 5 dni na obrzeżach miasta i nawet 19 dni w śródmieściu. Rozkład początku okresu wegetacyjnego pozostanie podobny do obecnego, ponieważ prognoza nie bierze pod uwagę rozwoju przestrzennego, a jedynie zmianę temperatur globalnych (analizowany jest tyko jeden czynnik – temperatura).

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem interpolacji terminów początku okresu wegetacyjnego dla stacji (punktów) dla których wykonano modelowanie temperatury dobowej według założonego scenariusza, tj. Bielany, Ursynów, Uniwersytet, Okęcie, Świder. Stacje te posiadają długie, spójne serie pomiarów temperatury. Pomocniczo przy modelowaniu wykorzystano krótkie serie pomiarowe (2008-2014) z 20 stacji pomiarowych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy

Autorem mapy jest mgr Kinga Nelken z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dane do wykreślenia mapy pochodzą z modelowania zmian klimatu wykonanego przez zespół pod kierunkiem dr. Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Krystyna Konca-Kędzierska, Bogumił Jakubiak, Bartosz Niezgódka.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz