Średnia temperatura powietrza zimą 2008-2014 [ºC]

Co przedstawia mapa?

Średnia sezonowa wartość temperatury charakteryzuje ogólne cechy termiczne danego obszaru. Oblicza się ją ze średnich dobowych wartości temperatury. Mapa przedstawia zróżnicowanie temperatury zimą na obszarze Warszawy.

Co można zauważyć?

Na obszarze Warszawy średnie wartości temperatury powietrza w miesiącach zimowych (grudzień-luty) wahają się, podobnie jak wiosną, od około -1,8ºC na krańcach wschodnich oraz w sąsiadującej z Warszawą Puszczy Kampinoskiej do około -0,7ºC w centralnych częściach Warszawy oraz Pragi. Stosunkowo chłodny jest także obszar Białołęki.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych temperatury z okresu 2008-2014. Na wykorzystaną sieć pomiarową składają się: stacje monitoringu klimatu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa Okęcie, dane ze stacji firmy LAB-EL, oraz dane ze stacji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie i stacji Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz