Średnia temperatura powietrza latem [ºC]

Co przedstawia mapa?

Średnia sezonowa wartość temperatury charakteryzuje ogólne cechy termiczne danego obszaru. Oblicza się ją ze średnich dobowych wartości temperatury. Mapa przedstawia zróżnicowanie temperatury zimą na obszarze Warszawy.

Co można zauważyć?

Na obszarze Warszawy średnie wartości temperatury powietrza w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień) wahają się od około 18,5ºC w Puszczy Kampinoskiej oraz na krańcach wschodnich miasta i na obszarze Białołęki do około 20ºC w centralnych częściach Warszawy (Śródmieście) oraz Pragi.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych temperatury z okresu 2008-2014. Na wykorzystaną sieć pomiarową składają się: stacje monitoringu klimatu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa Okęcie, dane ze stacji firmy LAB-EL, oraz dane ze stacji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie i stacji Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz