Liczba dni z sumą opadu ≥ 20 mm 2008-2014

Co przedstawia mapa?

Ważną cechą stosunków opadowych jest liczba dni z opadem w ogóle oraz liczba dni z opadem o różnej sumie dobowej. Mapa przedstawia liczbę dni z opadem większym, niż 20 mm/m.kw. (litrów na metr kwadratowy) w ciągu jednej doby w okresie pomiarów 2008-2014. Taki opad może wywoływać lokalne podtopienia i straty materialne.

Co można zauważyć?

Mało zróżnicowany jest rozkład dni z sumą dobową opadu przekraczającą 20 mm. Ogólnie biorąc dni takich jest niewiele (średnio do 6 w roku) i dla większości obszaru miasta ta liczba dni jest typowa, tzn. nie odbiega od średniej wieloletniej, np. dla okresu 1981-2010, która wyniosła 3,3.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych dla opadów z okresu 2008-2014 wykonywanych na stacjach pomiarowych MPWiK Sp z o.o. w Warszawie, IGiPZ PAN, IMGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW. Uwzględniono 32 stacje pomiarowe zarówno tradycyjne (deszczomierz Hellmanna) jak i automatyczne.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz