Średnia roczna temperatura powietrza [ºC]

Co przedstawia mapa?

Średnia roczna wartość temperatury charakteryzuje ogólne cechy termiczne danego obszaru. Oblicza się ją ze średnich dobowych wartości temperatury. Mapa pokazuje zróżnicowanie średniej rocznej temperatury w Warszawie.

Co można zauważyć?

Na obszarze Warszawy średnie roczne wartości temperatury powietrza wahają się od około 8,5ºC na krańcach wschodnich oraz w sąsiadującej z Warszawą Puszczy Kampinoskiej i w gminie Łomianki do prawie 10ºC w centralnych częściach Warszawy (Twarda) oraz Pragi (Kamionek). Stosunkowo chłodny jest także obszar Białołęki. Podobny obraz, z niewielkimi różnicami jeśli chodzi o skraj miasta otrzymujemy analizując dane z okresu 1981-2014 (rys. 1). Obydwie mapy dobrze oddają zasięg warszawskiej wyspy ciepła, która jest przedmiotem badań zespołu IGiPZ PAN, który brał udział w ich opracowaniu. Wyniki analiz IGiPZ PAN przedstawiono w osobnej publikacji „Miejska wyspa ciepła w Warszawie” (2014).

Co ciekawe większość warszawskich szpitali znajduje się na terenie miejskiej wyspy ciepła.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych temperatury z okresu 2008-2014. Na wykorzystaną sieć pomiarową składają się: stacje monitoringu klimatu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa Okęcie, dane ze stacji firmy LAB-EL, oraz dane ze stacji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie i stacji Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz