Sieć odwodnienia dróg, oczyszczanie wody opadowej  – co jest potrzebne w Rembertowie?

Sieć odwodnienia dróg, oczyszczanie wody opadowej – co jest potrzebne w Rembertowie?

Jak walczyć ze smogiem, suszą i podtopieniami w Rembertowie, o tym dyskutowali mieszkańcy  dzielnicy podczas drugiego spotkania konsultacyjnego w ramach przygotowania założeń Strategii adaptacji do zmian klimatu. Rowy odwadniające, mniej asfaltu, własne ujęcie wody dla Rembertowa to propozycje, które pojawiły się podczas spotkania mieszkańców.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że problemy z podtopieniami, suszą i smogiem wynikają między innymi z planów budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy, która podzieli Wesołą i Rembertów:  z jednej strony nadmiernie odwodni Rembertów, a  z drugiej w Wesołej spowoduje podtopienia. Ta inwestycja spowoduje też zakłócenie naturalnego spływu wód gruntowych. Należy także pamiętać, że Rembertów jeszcze do niedawna w znacznej części był terenem rolniczym. Odrolnienie działek i rozwój infrastruktury deweloperskiej w znacznej części zniszczył sieć melioracyjną. W konsekwencji obecnie w niektórych okresach – szczególnie wiosną gdy topnieje śnieg i obficie padają deszcze – zatapiane są piwnice, obszar ogródków działkowych i hektary lasu. W związku z tym konieczne jest utworzenie sieci odwodnieniowej dróg, a także rowów odwadniających. Natomiast smog w głównej mierze jest  spowodowany przez opalanie węglem oraz odpadami. Dodatkowo brak kanałów wentylacyjnych powoduje  brak przewietrzania i zatrzymywanie zanieczyszczonego powietrza w dzielnicy.

Na zakończenie spotkania mieszkańcy zgłosili kilkanaście cennych pomysłów, które w przyszłości mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w Rembertowie. Najwięcej pomysłów dotyczyło smogu, który dotkliwie był odczulany przez wszystkich mieszkańców w ostatnich tygodniach zimy. Zwiększenie ilości utwardzonych dróg jako pomysł na zmniejszenie ilości pyłów w powietrzu, podłączenie większości budynków do sieci gazowej, a także dopłaty do liczników mniej zasobnych mieszkańców to tylko część ze zgłoszonych propozycji.

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz