Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii

Ogłoszone przez Komisarza Miguela Ariasa Cañete „największą na świecie inicjatywą władz miejskich dotyczącą energii i klimatu”, Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii łączy tysiące przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy dobrowolnie realizują na swoim terenie europejskie cele klimatyczne i energetyczne.

Nowi sygnatariusze zobowiązują się zredukować emisję CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku i wdrożyć zintegrowany program łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków.

Nowe założenia działań wspierających integrację i adaptację do roku 2030

Latem 2015 roku, dzięki inicjatywie Komisarza Miguela Ariasa Cañete, Komisja Europejska wraz z Porozumieniem Burmistrzów oraz przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów uruchomiły procedurę konsultacji, których celem było zapoznanie się z poglądami zainteresowanych podmiotów i instytucji na temat przyszłości Porozumienia Burmistrzów. Odpowiedź była jednogłośna: 97% respondentów domagało się ustalenia nowych celów sięgających poza rok 2020, a 80% odpowiadających chciało, aby te cele ustalono na jeszcze dłuższy okres. Większość respondentów poparła też założenie 40% redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych do 2030 roku, jak również strategię łagodzenia skutków zmian klimatycznych jako jedno wspólne przedsięwzięcie.

sygn1

Nowe zintegrowane Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zostało zapoczątkowane przez Komisję Europejską 15 października 2015 roku podczas uroczystej ceremonii w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Symbolicznie przyjęto trzy filary silniejszego Porozumienia, którymi są łagodzenie skutków, adaptacja oraz bezpieczne, odnawialne i ekonomiczne źródła energii.

Wizja sygnatariuszy

Sygnatariusze popierają wspólną wizję działań do roku 2050: przyspieszenie dekarbonizacji w regionach, którymi zarządzają, umocnienie zdolności adaptacyjnej tych regionów do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do bezpiecznych, odnawialnych i ekonomicznych źródeł energii.

Zobowiązania sygnatariuszy

Władze miast, które podpisały te zobowiązania, deklarują wsparcie dla realizacji celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku, a także wdrożenie wspólnej unijnej strategii łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się do nich.

W celu przełożenia swoich politycznych zobowiązań na praktyczne cele i projekty, sygnatariusze Porozumienia opracują stanowiącą punkt odniesienia inwentaryzację emisji (BEI) oraz ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i podatności na te zagrożenia. Zobowiązali się także opracować i przedłożyć w ciągu dwóch lat od decyzji lokalnych władz plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), w którym zostaną opisane kluczowe działania, jakie zamierzają podjąć w tym zakresie. Strategia dotycząca adaptacji do zmian klimatycznych powinna stanowić część planu SECAP oraz powinna być opracowana i powszechnie zaakceptowana w innym dokumencie (dokumentach). Sygnatariusze mogą samodzielnie wybrać formę opracowania tej strategii. To zdecydowane polityczne zobowiązanie wyznacza początek długoterminowego procesu, w ramach którego miasta będą musiały co dwa lata składać raporty z realizacji projektu i osiąganych postępów.

Retrospekcja: początki inicjatywy Mayors Adapt

Po przyjęciu w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, Komisja Europejska powołała Porozumienie Burmistrzów w celu wdrożenia i wsparcia wysiłków lokalnych władz w realizacji polityki odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie Burmistrzów to wyjątkowa, oddolna inicjatywa, która z powodzeniem mobilizuje lokalne władze do opracowywania planów działania i kierunkowania przedsięwzięć inwestycyjnych na łagodzenie zmian klimatycznych.

Utworzona w 2014 roku na podwalinach sukcesu Porozumienia Burmistrzów inicjatywa Mayors Adapt została oparta na tym samym modelu zarządzania zachęcającym miasta do podejmowania politycznych zobowiązań i działań zmierzających do przygotowania się na nieuniknione skutki zmian klimatycznych. Na koniec 2015 roku inicjatywa ta została włączona do zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, przyjmując unijne cele i zintegrowany program łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków do roku 2030.

źródło: porozumienieburmistrzow.eu

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz