Powierzchnia biologicznie czynna – w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych 2014

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia udział powierzchni biologicznie czynnej w 2014 roku na obszarze m. st. Warszawy w układzie jednostek funkcjonalno-przestrzennych wyznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Mapa ta posłużyła do sprawdzenia, w jakim zakresie w Systemie Przyrodniczym Miasta spełnione są zapisy Studium dotyczące wymaganej powierzchni biologicznie czynnej.

Co można zauważyć?

Większość jednostek spełnia kryteria udziału PBC wskazane w Studium. Niedobór współczynnika udziału PBC dotyczy głównie jednostek o charakterze zabudowy mieszkaniowej wszystkich typów w niemal wszystkich dzielnicach. Znaczne niedobory współczynnika powierzchni biologicznie czynnej zaobserwowano także w obrębie terenów zabudowy usługowej.

Jak powstała mapa?

W opracowaniu wykorzystano dane z satelity Landsat, dostępne w archiwach międzynarodowych dostawców danych satelitarnych oraz mapy jednostek funkcjonalano-przestrzennych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Warszawy. Termin zobrazowania satelitarnego 2014_06_07 – Landsat 8 Operational Land Imager (OLI).

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania pt. „Rozpoznanie terenów biologicznie czynnych miasta stołecznego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW)” wykonanego przez zespół dr Joanna Adamczyk, dr inż. Adam Pirowski, mgr inż. Maciej Wasilewski.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz