Średnia roczna suma opadów [mm] 2008-2014

Co przedstawia mapa?

Roczna suma opadów atmosferycznych jest podstawową charakterystyką klimatu. Mówi ona o ogólnych zasobach wody opadowej, które są istotne dla funkcjonowania upraw rolnych i ogrodniczych oraz dla zaopatrzenia ludności w wodę. Mapa przedstawia zróżnicowanie opadów w Warszawie w latach 2008-2014.

Co można zauważyć?

Na obszarze Warszawy średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od nieco powyżej 600 mm na północy Warszawy do prawie 700 mm na Ursynowie. Ogólnie, sumy roczne opadów wzrastają stopniowo od północno- zachodnich ku południowo-wschodnim krańcom Warszawy. Jest to tylko nieznacznie odmienny obraz, niż dla okresu 1981-2014, który  przedstawia poniższy rysunek. Lata 2008-2014 były wyraźnie obfitsze w opady, ale ich rozkład w przestrzeni miasta był pod pewnymi względami podobny, np. najwięcej opadów występowało na południowo-wschodnich krańcach Warszawy.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych dla opadów z okresu 2008-2014 wykonywanych na stacjach pomiarowych MPWiK Sp z o.o. w Warszawie, IGiPZ PAN, IMGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW. Uwzględniono 32 stacje pomiarowe zarówno tradycyjne (deszczomierz Hellmanna) jak i automatyczne.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz