Noce tropikalne 2041-2050 (RCP 4.5)

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia średnia roczną ilość nocy tropikalnych na terenie Warszawy dla lat 2041-2050 przy uwzględnieniu scenariusza zmian klimatu RCP4.5. Scenariusz zmian klimatu RCP4.5 został opracowany przy założeniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie takim, że wymuszenie radiacyjne spowodowane przez emisje wyniesie docelowo 4,5W/m2 powierzchni ziemi (obecnie wynosi ok. 3W/m2). W przybliżeniu scenariusz ten odpowiada emisjom zadeklarowanym w krajowych deklaracjach (NDC) złożonych do Porozumienia Paryskiego. Temperatura globalna w tym scenariuszu wzrasta do 2100 roku do ok. 2 st. C (w granicach 1,1 st. C – 2,6 st. C). Podczas nocy tropikalnych temperatura minimalna nie spada poniżej 20 st. C.

Co można zauważyć?

Średnia roczna ilość nocy tropikalnych na terenie Warszawy wzrośnie w stosunku do okresu 1981-2010. Wzrost ten będzie dwukrotny w śródmieściu miasta i nieco mniejszy na jego obrzeżach. Największa ilość nocy tropikalnych w śródmieściu w latach 2041-2050 wyniesie 16, podczas gdy w okresie 2008-2014 wynosiła 8. Rozkład ilość nocy tropikalnych na terenie miasta pozostanie podobny do obecnego, ponieważ prognoza nie bierze pod uwagę rozwoju przestrzennego, a jedynie zmianę temperatur globalnych (analizowany jest tyko jeden czynnik – temperatura).

Ciekawie jest porównać mapy ilości nocy tropikalnych wykonane dla scenariusza RCP4.5 zestawione obok siebie w jednej skali barwnej. Taki rysunek przedstawiamy poniżej. Wyraźny jest szybki wzrost ilości nocy tropikalnych w mieście, znacznie szybszy, niż wzrost samej tylko temperatury.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem interpolacji wartości liczby nocy tropikalnych dla stacji (punktów) dla których wykonano modelowanie według założonego scenariusza, tj. Bielany, Ursynów, Uniwersytet, Okęcie, Świder. Stacje te posiadają długie, spójne serie pomiarów temperatury. Pomocniczo przy modelowaniu wykorzystano krótkie serie pomiarowe (2008-2014) z 20 stacji pomiarowych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy

Autorem mapy jest mgr Kinga Nelken z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dane do wykreślenia mapy pochodzą z modelowania zmian klimatu wykonanego przez zespół pod kierunkiem dr. Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Krystyna Konca-Kędzierska, Bogumił Jakubiak, Bartosz Niezgódka.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz