Miasto Smolan w Bułgarii zabezpieczyło się przed powodziami

Miasto Smolan w Bułgarii zabezpieczyło się przed powodziami

Miasto Smolan, położone w górzystym regionie Bułgarii, wyciągnęło wnioski z wielkiej powodzi w roku 2005, która szczególnie dotknęła dzielnicę Ustow. Władze miasta wprowadziły szereg zabezpieczeń przed ewentualnymi przyszłymi powodziami. Nowy system sprawdził się podczas powodzi w roku 2014.

W sierpniu 2005 roku jedna z dzielnic miasta Smolan, Ustow, została dość znacznie poszkodowana w wyniku powodzi. Płynąca przez miasto rzeka Czerna wystąpiła z brzegów po fali obfitych opadów, spowodowanych przez cyklon Ihtiman formujący się nad zachodnią częścią Morza Śródziemnomorskiego i przesuwający się na wschód w kierunku Bułgarii. Miasto Smolan, położone w łańcuchu górskim Rodopy, doświadczyło wtedy jednych z największych opadów w regionie. Infrastruktura miasta nie wytrzymała tej ilości gwałtownych opadów (wody tysiącletniej) i występująca z brzegów rzeka zalała okoliczne domy, powodując największe zniszczenia w dzielnicy Ustow. Mimo, iż nie jest pewne czy i jak postępująca zmiana klimatu wpłynie na częstotliwość i intensywność opadów w mieście, jego władze zdecydowały sie na profilaktykę i dostosowanie miejskiej infrastruktury do możliwych przyszłych powodzi.

W ramach projektu powiększono i oczyszczono łożysko rzeki Czerna, aby mogło pomieścić dodatkowe wody opadowe, oraz wzmocniono i rozbudowano wały przeciwpowodziowe, wykorzystując także wzmocnione betonem barierki i murki. Łącznie postawiono 240 metrów nowych i wzmocniono 430 metrów istniejących już wałów. Po ukończeniu projektu wpisano budowę dalszych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w siedmioletni plan rozwoju miasta Smolan, opracowanego w 2014 roku. Zaplanowano m.in. budowę dalszej infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym oczyszczenie łożyska rzeki z roślinności i osadów, zmodernizowanie dwóch miejskich tam oraz zalesienie okolicznych terenów. Miasto otrzymuje także regularne informacje o ewentualnym zagrożeniu powodziowym od bułgarskiego Ministerstwa Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na specjalnej stronie internetowej (http://arda.hydro.bg/) można śledzić cogodzinne dane dotyczące spodziewanych opadów i poziomu wody w rzece, które urzędnicy przetwarzają i zamieszczają na portalu internetowym miasta.

W trakcie realizacji projektu władze miasta zorganizowały wiele spotkań z mieszkańcami, na których objaśniano konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń i przewidywane, wynikające z tego korzyści.

Istotnym czynnikiem umożliwiającym realizację projektu było unijne wsparcie finansowe. Władze miasta ubiegały się o środki w ramach programu Operacyjnego Rozwój Regionalny, których zdobycie jest zazwyczaj dość trudne. Pisząc wniosek o dofinansowanie władze miasta miały już przygotowane wstępne analizy i projekty techniczne planowanej infrastruktury, co okazało się bardzo pomocne w pozyskaniu funduszy. Drugim czynnikiem, dzięki któremu realizacja przebiegła gładko był fakt, że tereny, na których budowano dodatkowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe były własnością miasta.

Koszt budowy zabezpieczeń wyniósł blisko 480 tys. euro i został w przeważającej mierze pokryty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5% kosztu projektu zostało pokryte ze środków miasta.

W 2014 roku w regionie miasta Smolan wystąpiły kolejne gwałtowne, intensywne opady. Dzięki nowemu rozbudowanemu systemowi zabezpieczeń przeciwpowodziowych dzielnica Ustow wcale jednak nie uciepiała w wyniki powodzi.

Anna Kucińska
Na podst. European funds for flood protection measures in Smolyan – Bulgaria (2016)http://climate-adapt.eea.europa.eu/

Zdjęcie: widok na miasto Smolan, w regionie Rodopów w Bułgarii. Fot. Boris Dzhingarov CC-BY 2.0 generic.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz