Mapa klimatyczna Warszawy – konferencja prasowa

W piątek, 27 października, o godz. 10.30 (restauracja Smolna8Studio, ul. Smolna 8A, poziom 19) zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję prasową dotyczącą mapy klimatycznej Warszawy.

W konferencji uczestniczyć będą: Renata Kaznowska – wiceprezydent m.st. Warszawy, Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury m.st Warszawy, Igor Zachariasz – zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, Wojciech Szymalski – prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Serwis mapowy
W serwisie mapowym Warszawy, umieszczono katalog zawierający mapy klimatyczne – Adaptcity. Wybierając odpowiednie warstwy, można zobaczyć: bazę interwencji Straży Pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy rozkładu wartości albedo, mapy wskaźnika jakości zieleni, a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta.

Punktem wyjścia do praktycznego, ale i profesjonalnego zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście było rozpoznanie, jakie faktycznie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. Dlatego niezbędne było stworzenie map klimatycznych, jako podstawy do formułowania strategii adaptacji. Na podstawie map stworzono scenariusze przyszłych zmian klimatycznych na terenie Warszawy, a także ryzyk z nich wynikających, co bezpośrednio przekłada się na skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody.

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru.

Więcej informacji:

Bartosz Milczarczyk
rzecznik prasowy
Urzędu m.st. Warszawy
tel. 22 44 333 92
726-086-525 | b.milczarczyk@um.warszawa.pl

Agnieszka Kłąb
zastępca rzecznika prasowego
Urzędu m.st. Warszawy
tel. 22 44 333 82
519-066-077 | aklab@um.warszawa.pl

Monika Jaromin
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
tel. 22 851-04-03
e-mail: m.jaromin@ine-isd.org.pl

Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz