Mapa Klimatyczna m.st. Warszawy – praktyczny poradnik o zagrożeniach klimatycznych w Warszawie dla piszących wnioski w budżecie partycypacyjnym

Mapa Klimatyczna m.st. Warszawy – praktyczny poradnik o zagrożeniach klimatycznych w Warszawie dla piszących wnioski w budżecie partycypacyjnym

Właśnie ruszyła V edycja budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy. Każdy może zgłosić swój pomysł na projekt, który sprawi, że w stolicy będzie żyło się jeszcze lepiej. W zeszłych edycjach budżetu partycypacyjnego, wiele osób zgłaszało ciekawe inicjatywy o charakterze ekologicznym, poprawiające jakość powietrza, czy tworzące infrastrukturę proekologiczną. Część z nich jest realizowana, część nie.

W tej chwili władze miasta wraz z Fundacją na rzecz Ekorozwoju przygotowują Strategię Adaptacji do Zmian Klimatu m. st. Warszawy. Będzie to dokument, który wskaże kierunki rozwoju miasta, potrzebne inwestycje oraz źródła pozyskiwania funduszy związanych z działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu. W założeniach Strategii przewidziano czynny udział mieszkańców stolicy w działaniach adaptacyjnych. To właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie skutki np. nawalnych deszczy są uciążliwe na ich ulicy, w ich dzielnicy, czy drodze do pracy, jak znoszą upały w mieście i co można zrobić, aby teren wokół ich mieszkań był bardziej przyjazny i dawał wytchnienie w czasie tropikalnych nocy, których w stolicy jest z roku na rok coraz więcej. V edycja budżetu partycypacyjnego może być narzędziem, które pozwoli zrealizować inicjatywy adaptacyjne.

Adaptacja i budżet partycypacyjny
Dla tych, którzy zdecydują się na przygotowanie projektu z zakresu adaptacji do zmian klimatu i złożeniu go w ramach V budżetu partycypacyjnego, narzędziem , które może pomóc w lepszym rozpoznaniu problemów danego terenu może być mapa klimatyczna m.st. Warszawy.
Mapa Klimatyczna Warszawy to zbiór map klimatycznych, które stały się podstawą do przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Jedną z przydatnych map, która generuje wiele informacji jest mapa współczesnych zagrożeń klimatycznych. Powstała dzięki połączeniu mapy zagrożeń termicznych oraz dwóch map zagrożeń hydrologicznych: mapy zagrożeń podtopieniami oraz mapy zagrożeń powodziowych. Stanowi ona wynik końcowy analiz, pokazujący ocenę ryzyka wystąpienia negatywnych skutków dla miasta w wyniku upałów, ulewnych deszczy i powodzi. Okazuje się, że jedna trzecia powierzchni miasta jest silnie zagrożona intensywnym nagrzaniem w czasie upałów. Są to najgęściej zaludnione, gęsto zabudowane, centralne obszary miasta zaznaczone kolorem czerwonym, brunatnym i fioletowym. Z kolei jedna piąta powierzchni miasta narażona jest na powodzie lub potopienia. To tereny zaznaczone kolorami niebieskim, liliowym i fioletowym – mówi dr Wojciech Szymalski prezes Fundacji na rzecz Ekorozwoju.
Ciekawą mapą z punktu widzenia rozpoznania zagrożeń w danej dzielnicy jest mapa pokazująca interwencje straży pożarnej na poszczególnych ulicach Warszawy. Pokazuje ona dokładnie, gdzie było najwięcej podtopień i złamanych drzew po nawałnicach. – dodaje dr Szymalski.

Składanie projektów na temat adaptacji do zmian klimatu do budżetu partycypacyjnego wymaga od mieszkańców zrozumienia działania procedur funkcjonowania miasta, podziału kompetencji i zakresu działania różnych urzędów. Dlatego, aby zachęcić i pomóc i doradzić mieszkańcom w tworzeniu projektów ekologiczno-adaptacyjnych Fundacja na rzecz Ekorozwoju uruchamia w każdy poniedziałek między godziną 9.00 – 11.00 telefoniczny dyżur eksperta pod numerem 22 851 04 04. Z ekspertem można się również skontaktować poprzez formularz ABC na stronie www.adaptcity.pl.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz