III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast EcoMetropolis – Bydgoszcz 19-20 maja 2015 r.

  1. Data: 19.05.2015
  2. Godzina: 08:00
  3. Miejsce: Bydgoszcz

III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast EcoMetropolis, odbędzie się w dniach 19-20 maja 2015 roku w Bydgoszczy, w Centrum Kongresowym.

Program wydarzenia będzie nawiązywać do głównych założeń Ustawy o rewitalizacji, przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Tematyka Kongresu dotyczącego Narodowego Planu Rewitalizacji będzie prezentowana w następujących panelach:

  1. Rewitalizacja w świetle nowych uwarunkowań prawnych.
  2. Programowanie i finansowanie rewitalizacji.
  3. Zaangażowanie społeczności lokalnych w procesie rewitalizacji.
  4. Innowacyjne modele rewitalizacji obszarów miejskich.
  5. Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadwodnych.
  6. Rewitalizacja miejskich obszarów zieleni.

Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie.

Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja na e-mail: biuro@ecometropolis.eu  lub przesłanie karty zgłoszenia na numer fax +48 52 581 00 56.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.ecometropolis.eu/