Doświadczenia z realizacji „Adaptcity” prezentowane podczas Dnia Informacyjnego Programu LIFE

Doświadczenia z realizacji „Adaptcity” prezentowane podczas Dnia Informacyjnego Programu LIFE

Doświadczenia z realizacji „Adaptcity” prezentowane podczas Dnia Informacyjnego Programu LIFE

Podczas VIII Dnia Informacyjnego LIFE zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 kwietnia dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju przedstawił dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu „Adaptcity”.

wojciech-szymalski-life-plus-nfosigw

Dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Fot. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Wprowadzenie do Programu LIFE oraz możliwości dofinansowania projektów LIFE przedstawił Witold Retke, Doradca w Wydziale ds. Programu LIFE. Podczas drugiej części konferencji kilku prelegentów i prelegentek zaprezentowało swoje projekty, których realizację rozpoczęto w poprzedniej perspektywie finansowej. Dzięki temu uczestniczy i uczestniczki spotkania mieli możliwość poznać ich doświadczenia z przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską oraz realizacji zadań i rozliczania projektów.

Znaczenie projektu „Adaptcity”

Na wstępie swojej prezentacji dr Wojciech Szymalski podkreślił, że projekt „Adaptcity: przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” jako jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie w 2014 roku otrzymał dofinansowanie z III komponentu Programu LIFE+, w którym środki przeznaczane są na kampanie edukacyjno-informacyjne. Projekt „Adaptcity” częściowo wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska związane z realizacją Strategii Adaptacji do zmian klimatu Polski do roku 2030 (SPA 2030). Działania przewidziane w projekcie „Adaptcity” są komplementarne wobec działań ministerstwa. Ministerstwo zamierza wykorzystywać doświadczenia projektu „Adaptcity” w swojej pracy nad przygotowaniem strategii adaptacji dla innych miast w Polsce. Kampania prowadzona w projekcie Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju ma zatem duże znaczenie w skali kraju.

Na co warto zwrócić uwagę opracowując wniosek

Wojciech Szymalski zaznaczył, że najważniejsze podczas opracowywania wniosku było dobre zdefiniowanie problemu środowiskowego, na jaki projekt zamierza odpowiedzieć oraz przekonujące ukazanie za pomocą odpowiednich, mierzalnych wskaźników jakie pozytywne zmiany w środowisku zajdą w wyniku realizacji projektu. Konkretnym rezultatom środowiskowym powinna przy tym towarzyszyć kampania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej. Podejście to można określić mianem nauki poprzez działanie.

life-plus-nfosigw

Spotkanie informacyjne nt. Programu Life+, zorganizowane przez NFOŚiGW. Fot. NFOŚiGW

W spotkaniu udział wzięło około 300 osób, w tym przedstawiciele i przedstawicielki samorządów, środowisk naukowych, pozarządowych organizacji ekologicznych, świata biznesu – beneficjenci oraz potencjalni wnioskodawcy Programu LIFE.

Relację ze spotkania można przeczytać na stronie NFOŚiGW:

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz