Dni bardzo mroźne

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia zróżnicowanie liczby dni bardzo mroźnych na obszarze Warszawy w okresie 2008-2014. Przez dni bardzo mroźne należy rozumieć dni, w których temperatura minimalna powietrza była niższa od -10ºC. Inaczej mówiąc, są to dni, w których przygruntowa warstwa powietrza bardzo silnie się wychładzała.

Co można zauważyć?

Temperatura poniżej -10ºC może powodować znaczny stres zimna w organizmie człowieka. Na obszarze Warszawy liczba dni bardzo mroźnych jest wyraźnie zróżnicowana i waha się od poniżej 12 w gęsto zabudowanych fragmentach Śródmieścia do ponad 20 we wschodniej i północno-wschodniej części miasta oraz zachód od jego granic (Puszcza Kampinoska).

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych temperatury z okresu 2008-2014. Na wykorzystaną sieć pomiarową składają się: stacje monitoringu klimatu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa Okęcie, dane ze stacji firmy LAB-EL, oraz dane ze stacji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie i stacji Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz