Bydgoski plan adaptacji do zmian klimatu.

Bydgoski plan adaptacji do zmian klimatu.

Nawalne deszcze i zagospodarowywanie wody oraz niewydolna kanalizacja deszczowa to problem, z którym borykają się wszystkie miasta w Polsce. Zaniedbania w tym zakresie sięgają kilkudziesięciu lat. Bydgoszcz jest jednym z miast, którego ulice po ulewach zamieniają się w rwące potoki. Miasto podjęło zdecydowane działania, aby tę sytuację zmienić. Inwentaryzacja przeprowadzona w mieście przez bydgoskie wodociągi pokazała, że miejscami istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w 60-70 proc. jest niedrożna. Powoduje to zalewania i podtapiania budynków i nieruchomości, uszkodzenia i zniszczenia dróg czy torowisk tramwajowych, a także utrudnienia komunikacyjne.
Rozpoczęto projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Jego celem jest projekt budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania jej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy Przedsięwzięcie warte jest ponad 266 mln zł.

Jak wygląda system kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy teraz?
Długość kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy – ok. 517 km. Kanały deszczowe zbudowane są w układzie piętrowym i w układzie pojedynczym. Odbiornikami wód deszczowych z istniejącego systemu kanalizacji deszczowej są rzeki Brda i Wisła oraz Kanał Bydgoski.
Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej nie spełnia swojej funkcji. Jest ona przeciążona pod względem hydrauliki sieci z powodu błędnych metodologii projektowania w przeszłości i zmian charakterystyki opadów, a także przeciążona z uwagi na ciągłą rozbudowę i postępujące uszczelnianie zlewni – niedostosowana do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Wiele odcinków jest w złym stanie technicznym – niedrożna ze względu na zamulenie osadami w wyniku braku właściwej eksploatacji. Z analizy 24 zlewni deszczowych wynika, że prawie 18% budynków w tych zlewniach jest zagrożonych zalaniem w trakcie opadów obliczeniowych.

Aktywne działania adaptacyjne.
W związku z koniecznością działań na rzecz walki ze zmianami klimatu, Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji zdecydował o podjęciu działań w celu uporządkowania kanalizacji deszczowej. W roku 2000 wykonano „Studium programowo – przestrzennego kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy. Opracowanie analityczno – graficzne”. W latach 2004 – 2013 zrealizowano inwestycje – 32 km kanalizacji deszczowej , wykonano 49 podczyszczalni ścieków deszczowych przed wylotami do odbiorników oraz stworzono system monitorowania (14 punktów monitorowania) i 6 deszczomierzy. W kolejnych latach 2013-2016 opracowano modele opadów lokalnych z prognozą zmian do 2050r., modele hydrodynamiczne zlewni kanalizacji deszczowej, koncepcję modernizacji systemu deszczowego – katalog rozwiązań zielono – niebieskiej infrastruktury. Modele hydrodynamiczne zlewni umożliwiły: określenie objętości ścieków wprowadzanych do zlewni dla zadanych warunków opadowych, określenie objętości wód deszczowych odpływających ze zlewni do odbiornika, ocenę przepustowości istniejących i nowo projektowanych kanałów oraz określenie objętości wód deszczowych wypływających z przeciążonych węzłów. Opracowano również mapy obszarów zagrożone zalewaniem.
W 2017 roku przystąpiono do modernizacji systemu kanalizacji. Jej celem będzie opóźnienie odpływu wód opadowych w zbiornikach liniowych na sieci i zbiornikach zlokalizowanych na terenach zielonych, odprowadzanie wód opadowych do zbiorników otwartych wraz z ich zagospodarowaniem, zastosowanie systemów umożliwiających podlewanie terenów zielonych, rozsączanie wód opadowych w gruncie, możliwość zatrzymania wód opadowych na terenie zlewni. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 14 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Przewiduje się, że po zakończeniu realizacji projektu objętość retencjonowanej wody w Bydgoszczy wyniesie ok. 37 tys. m3.
Już wkrótce nawalne deszcze nie zakłócą funkcjonowania Bydgoszczy.

Źródła: www.bydgoska.retencja.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz