Atlas klimatyczny dla regionu Stuttgartu w Niemczech

Atlas klimatyczny dla regionu Stuttgartu w Niemczech

Atlas klimatyczny dla regionu Stuttgartu powstał w roku 2008. Jest to zbiór informacji o wybranych zagadnieniach klimatycznych regionie w formie opisu oraz map. Dobór zagadnień uwzględnionych w atlasie ma charakter stricte praktyczny, atlas został stworzony w celu wykorzystania go podczas planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, a także lokalnym.

W atlasie uwzględnione są następujące zjawiska:

  • termika regionu, tzn. chwilowy przestrzenny rozkład temperatur w regionie podczas typowego poranka, dnia i wieczoru oraz mapy różnicowe pomiędzy temperaturami wieczornymi i porannymi
  • rozkład temperatur charakteryzujący klimat regionu, a także temperatury maksymalne, minimalne i amplitudę pomiędzy nimi, określone na podstawie obserwacji z ostatnich 30 lat
  • miejsca generacji, trasy spływu, prędkości i objętość produkowanych zimnych mas powietrza w regionie
  • prędkości i kierunki najczęściej występujących wiatrów w regionie przy różnych stanach cyrkulacji atmosferycznej, na różnych wysokościach oraz ocena jakości przewietrzania w regionie
  • rozkład opadów w regionie, w tym przy różnych wartościach chwilowych opadu oraz liczba dni letnich, zimowych, z inwersją temperatury w ciągu dnia, z pokrywą śnieżną
  • emisja i stężenie różnego rodzaju zanieczyszczeń w powietrzu w regionie.

Atlas klimatyczny jest wykorzystywany w regionie Stuttgartu w trakcie prac planistycznych. Na podstawie atlasu w skali regionalnej określane są m.in.:

  • obszary regionu z ograniczeniem zabudowy ze względu na konieczność ochrony miejsc np. produkcji zimnych mas powietrza, przepływu zimnych mas powietrza itp.
  • obszary miast, gdzie konieczne jest stosowanie rozwiązań technicznych w budownictwie, np. zielonych dachów, ze względu na konieczność ograniczania efektu wysp ciepła
  • obszary o najlepszych warunkach dla lokalizacji farm wiatrowych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych uwarunkowań klimatycznych i przyrodniczych.

Atlas klimatyczny dla regionu Stuttgart jest jednym z pierwszych tego typu opracowań w Europie i został dostrzeżony przez Komisję Europejską, która zaleca stosowanie go jako narzędzie planowania w innych miastach. Więcej informacji na stronie regionu Stuttgart: http://www.region-stuttgart.org.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz