Adaptacja do zmian klimatu – innowacyjne rozwiązania prosto z Danii

Adaptacja do zmian klimatu – innowacyjne rozwiązania prosto z Danii

Miasta na całym świecie regularnie doświadczają powodzi na skutek ulewnego deszczu. Pomysłodawcy kampanii Klimaspring zachęcają do promowania lokalnych rozwiązań na globalną skalę.

Klimaspring to kampania skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych adaptacja do zmian klimatu, realizowana przez stowarzyszenie Realdania we współpracy z firmą konsultingową Smith Innovation.
Klimatolodzy przewidują, że skutki zmian klimatu będą dotykać miasta coraz dotkliwiej. Gwałtowne ulewy zdarzać się będą coraz częściej i będą niosły ze sobą jeszcze więcej wody. Nie należy jednak zapominać, że deszczówka to cenny zasób, warto więc poszukiwać takich rozwiązań, które pozwolą nam efektywnie wykorzystywać wodę deszczową zamiast się jej pozbywać.
Zdaniem pomysłodawców projektu, Dania zasługuje na miano lidera w tworzeniu i doskonaleniu technologii służących adaptacji do zmian klimatu w miastach, a równocześnie wspierających rozwój zielonej gospodarki i poprawiających jakość życia mieszkańców. Wiele z tych innowacyjnych rozwiązań ma szansę zaistnieć na światowym rynku.
Miasta na całym świecie borykają się z takimi samymi problemami jak Dania. Dlaczego więc skupiać się jedynie na lokalnych rozwiązaniach problemu, który ma charakter globalny? W ramach kampanii zebrano szereg pomysłów duńskich firm, które w różny sposób odpowiadają na zmiany klimatu i mogą znaleźć zastosowanie w miastach na całym świecie. Żadne z nich nie weszło jeszcze na rynek, ale warto zwrócić na nie uwagę!

BIOWATER Climapond
Climapond to zbiornik zaprojektowany z myślą o gromadzeniu wody deszczowej spływającej z dachów i powierzchni utwardzonych na terenie miasta. Pomaga on zapobiegać podtopieniom, a równocześnie wpływa na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w mieście.

Innowacyjnością rozwiązania jest jego modułowy charakter, który pozwala dostosować rozmiar i kształt zbiornika do lokalnych warunków i ilości wody opadowej. Odpowiednio zwymiarowany Climapond zatrzymuje wodę, pozwala jej częściowo odparować, a także, jeśli lokalne warunki na to pozwalają, przesiąknąć do gruntu. Dzieje się to jednak przy zachowaniu stałego poziomu wody, dzięki czemu zarówno wewnątrz jak i wokół zbiornika powstać mogą siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt. W przypadku nawalnych opadów nadmiar wody może być dodatkowo odprowadzony do kanalizacji deszczowej lub zbiornika retencyjnego.

Climapond to rozwiązanie skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz deweloperów. Może mieć różne rozmiary w zależności od warunków. Dla przykładu, dom jednorodzinny o powierzchni dachu 140 m2 wymaga zbiornika wielkości ogrodowej trampoliny (ok. 3-4 m średnicy i 1 m głębokości).
KLIMAFLISEN
Klimaflisen to przyjazna klimatowi płyta chodnikowa, dzięki której chodnik może zbierać i rozprowadzać wodę deszczową. To także rozwiązanie o charakterze modułowym, łatwe w zastosowaniu.

Specjalnie wyprofilowane brzegi płyt chodnikowych umożliwiają swobodny spływ wody do warstwy filtracyjnej, która odprowadza ją do terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. Ilość wody można regulować właśnie dzięki modułowemu charakterowi instalacji. Klimaflisen pozwala zagospodarować wodę zarówno z gwałtownej ulewy jak i przelotnego deszczu. Nie każdy jest świadom, że deszcze o małym i średnim natężeniu dostarczają 90% opadu z całego roku. Ta ilość wody stanowi znaczące obciążenie dla systemu kanalizacji, warto więc pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu. Montaż płyt Klimaflisen z myślą o codziennych przelotnych opadach jest o tyle wygodny, że nie wymaga ingerencji głęboko poniżej poziomu gruntu, dzięki czemu nie ryzykujemy kolizji z pozostałymi instalacjami znajdującymi się pod ziemią. 

Przyjazne klimatowi płyty chodnikowe sprawdzą się na obszarach zabudowanych, gdzie występują problemy z odprowadzeniem wody deszczowej. Pomogą efektywniej zagospodarować wodę ściekową i zapobiegać wybijaniu studzienek. Klimaflisen jest w pełni funkcjonalny przez okrągły rok, jednak w miesiącach zimowych, kiedy ulica posypywane są solą, zaleca się odprowadzanie wody do kanalizacji zamiast na tereny zieleni.

VANDVEJEN
Twórcy systemu Vandvejen widzą w ulicy swoisty kanał komunikacyjny, a nie jednie miejsce na mapie miasta. Ich celem było stworzenie wokół niej przyjaznej przestrzeni, która spełni potrzeby różnych grup użytkowników w bezpieczny dla wszystkich sposób.

Vandvejen składa się z dwóch części – zagłębienia w ulicy, którym może przemieszczać się woda oraz zbiornika, do którego jest ona odprowadzana. Zbiornik, będący równocześnie elementem miejskiego systemu zarządzania wodą, powinien mieć określoną pojemność, równą np. objętości 5-10 rocznych opadów. Nie bez znaczenia jest też głębokość zagłębienia w ulicy, ponieważ w czasie gwałtownych ulew służy ono nie tylko do odprowadzania wody, ale pełni też rolę dodatkowego zbiornika. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu poszczególnych elementów systemu, woda z powierzchni utwardzonych i fasad budynków spływa do zagłębień. W ten sposób eliminuje się ryzyko zalania piwnic, przejść podziemnych czy stacji metra.

Vandvejen pozwala zatrzymać wodę w krajobrazie miasta tworząc równocześnie atrakcyjne przestrzenie dla mieszkańców i zachowując rolę ulicy, jako traktu, po którym przemieszczają się różni jej użytkownicy – każdy w swoim tempie. Vandvejen to rozwiązanie przede wszystkim dla urzędów miejskich i zarządców dróg, ale może być też atrakcyjną opcją dla prywatnych właścicieli dróg lub firm dysponujących dużymi powierzchniami parkingowymi.
Na obszarach o gęstej zabudowie miejski system kanalizacji potrzebuje wsparcia w postaci zrównoważonych rozwiązań z zakresu gospodarowania wodą. Problemem nie jest wyłącznie coraz większa ilość wody deszczowej, ale także niewystarczająca ilość miejsc, do których może być ona odprowadzana. Jeśli chcemy uniknąć powodzi i podtopień na terenach zurbanizowanych, konieczne jest świeże podejście do przestrzeni miejskiej. Jak pokazuje kampania Klimaspring, innowacyjne rozwiązania z zakresu adaptacji są już w zasięgu ręki.

Na podstawie: https://klimaspring.dk
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony https://klimaspring.dk

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz