Czerwcowe spotkanie Komitetu Konsultantów Naukowych: wstępne wnioski z opracowań

Czerwcowe spotkanie Komitetu Konsultantów Naukowych: wstępne wnioski z opracowań

Czerwcowe spotkanie Komitetu Konsultantów Naukowych: wstępne wnioski z opracowań

Podczas kolejnego spotkania Komitetu Konsultantów Naukowych, zorganizowanego w Warszawie 19 czerwca,  zaprezentowano wnioski z następujących opracowań przygotowywanych w ramach prac nad mapą klimatyczną dla Warszawy:

 • zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w Warszawie – prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik;
 • zróżnicowanie przestrzenne opadów atmosferycznych w Warszawie – prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik;
 • zmienność czasowa temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w wybranych punktach pomiarowych z terenu Warszawy (1981-2014) – dr hab. Elwira Żmudzka.

Uczestniczki i uczestnicy wysunęli wstępne wnioski dotyczące następujących zagadnień:

Opady ulewne

 • Z punktu widzenia adaptacji miast do skutków zmian klimatu najważniejsza jest intensywność opadów (wzrost opadów ulewnych), ponieważ powodują one straty materialne poprzez podtopienia, wynikające głównie z niewydolności kanalizacji miejskiej.
 • Należy zbadać jak kształtują się w mieście rzeczywiste opady ulewne. Mapa klimatyczna powinna przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania wodami opadowymi w mieście. Należy np. wydzielić w mieście obszary strategiczne, narażone na straty z powodu ulewnych deszczy, i tam położyć nacisk na prace konserwacyjne przy czyszczeniu kratek kanalizacyjnych.
 • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy przygotowuje opracowanie na temat modyfikacji gospodarki przestrzennej w mieście zagrożonym zmianami klimatu. Jest zainteresowane opracowaniem powstającym w ramach projektu „Adaptcity”. Istotne jest włączenie kwestii opadów nawalnych do opracowania.
 • Planowane jest spotkanie zespołu projektu „Adaptcity” z dyrekcją Biura Ochrony środowiska. Opracowania przygotowane w ramach projektu będą udostępniane poszczególnym biurom Urzędu m.st. Warszawy. Biuro Ochrony Środowiska UMW ma do końca 2016 roku przygotować program ochrony środowiska dla miasta, działania adaptacyjne wpisują się w program miasta. Mapa ryzyka w projekcie „Adaptcity” będzie gotowa na przełomie 2015 i 2016 roku, zatem może stanowić plan pracy dla urzędu.
zroznicowanie-opadow

Mapa z prezentacji nt. zróżnicowania przestrzennego opadów atmosferycznych w Warszawie.

Kliny napowietrzające miasto

 • Istotnym elementem, jakim chce się zająć Biuro Ochrony Środowiska jest sprawdzenie stanu klinów napowietrzających w mieście. Ostatni raz kliny badano w latach 50., nie jest znany ich stan obecny. Kliny powinny być wpisane do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
 • W opracowaniu tworzonym w ramach „Adaptcity” dot. powierzchni biologicznie czynnych w Warszawie ujęte są kliny napowietrzające. Konieczne byłoby stworzenie opracowania pozwalającego określić czy w polu klinów są przeszkody i czy zwiększają one czy zmniejszają turbulencję powietrza i zaburzają wymianę powietrza czy też ją wzmacniają. Należałoby także zmienić definicję klina napowietrzającego – zamiast „przewietrzania” wpisać raczej  „wymianę i regenerację powietrza w mieście”.
 • Niezwykle istotna jest także zmiana ustawodawstwa, aby opracowania wykonane w ramach projektu „Adaptcity” miały realny wpływ na skuteczność planowania miejscowego.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Dr Wojciech Szymalski, koordynator projektu „Adaptcity”, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 2. Dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu, projekt „Adaptcity”, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 3. Renata Filip, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 4. Dr hab. Elwira Żmudzka, Zakład Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka zespołu ds. mapy klimatycznej
 5. Dr Małgorzata Liszewska, ekspertka ds. modelowania zmian klimatu,  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 6. Dr hab. Barbara Szulczewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 7. Prof. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 8. Szymon Malinowski, Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 9. Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska, projekt KLIMADA
 10. Anna Dźwigalska, Urząd m. st. Warszawy
 11. Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, Polska Akademia Nauk
 12. Dr Magdalena Kuchcik,  Polska Akademia Nauk
 13. Paweł Malka, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy
 14. Marta Skowron, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy
 15. Jolanta Wiszowata-Baczewska, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy

Kolejne spotkanie komitetu planowane jest na 8 września 2015.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz