Liczba dni z sumą opadu ≥ 20 mm 2081-2090 (RCP 4.5)

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia liczbę dni z sumą opadu przekraczającą 20mm na terenie Warszawy dla lat 2081-2090 przy uwzględnieniu scenariusza zmian klimatu RCP4.5. Scenariusz zmian klimatu RCP4.5 został opracowany przy założeniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie takim, że wymuszenie radiacyjne spowodowane przez emisje wyniesie docelowo 4,5W/m2 powierzchni ziemi. W przybliżeniu scenariusz ten odpowiada emisjom zadeklarowanym w krajowych deklaracjach (NDC) złożonych do Porozumienia Paryskiego. Temperatura globalna w tym scenariuszu wzrasta do 2100 roku do ok. 2 st. C (w granicach 1,1 st. C – 2,6 st. C). Opad powyżej 20mm zwykle przynosi na terenie miasta lokalne, okresowe podtopienia.

Co można zauważyć?

Liczba dni z sumą opadu przekraczającą 20mm na terenie Warszawy dwukrotnie, a lokalnie ponad dwukrotnie, wzrośnie w stosunku do okresu 1981-2010. Liczba takich dni w latach 2041-2050 wyniesie w tym scenariuszu od 7 do 8, podczas gdy w okresie 1982-2010 była na poziomie 3 lub 4 dni. Utrzymuje się większa liczba dni z opadem powyżej 20mm po południowo-wschodniej stronie miasta.

Wzrost liczby dni z opadem większym niż 20mm pokazuje także przykładowy wykres z opracowania wyników modelowania scenariuszy zmian klimatu dla stacji Bielany. Wykres dotyczy całego okresu 1981-2090. Słupki pokazują wyniki obserwacji (1981-2010). Zakresy wiązki symulacji są wyznaczone przez percentyle 0.10 i 0.90 (prawdopodobieństwo wystąpienia opadów od 10% do 90%), zielony – wiązka symulacji dla scenariusza RCP4.5, kreskowany wiązka symulacji dla scenariusza RCP8.5, linia zielona – mediana wiązki symulacji dla scenariusza RCP4.5, linia brązowa – mediana wiązki symulacji dla scenariusza RCP8.5. Wygładzanie filtrem liniowym.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem interpolacji wartości ilości dni z prognozowanym opadem większym niż 20 mm dla stacji (punktów), dla których wykonano modelowanie według założonego scenariusza, tj. Bielany, Ursynów, Uniwersytet, Okęcie, Świder. Stacje te posiadają długie, spójne serie pomiarów opadów. Pomocniczo przy modelowaniu wykorzystano krótkie serie pomiarowe (2008-2014) z 29 stacji pomiarowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie.

Autorzy

Autorem mapy jest dr Paweł Milewski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dane do wykreślenia mapy pochodzą z modelowania zmian klimatu wykonanego przez zespół pod kierunkiem dr. Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Krystyna Konca-Kędzierska, Bogumił Jakubiak, Bartosz Niezgódka.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz