KFM w Poznaniu 16.04-17.04 2018

W imieniu Pana Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania, Unii Metropolii Polskich oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju, uprzejmie zapraszam na IX Klimatyczne Forum Metropolitalne, które odbędzie się w Sali Niebieskiej Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ulicy Głogowskiej 14, w dniach 16 i 17 kwietnia br.

PROGRAM IX Klimatyczne Forum Metropolitalne (3)

Prezentacje IX Klimatycznego Forum Metropolitalne

Dlaczego mapa klimatyczna – Poznań W. Szymalski

Leszek Drogosz Adaptcity KFM Poznań

Klimatyczna Metropolia Poznań

Adaptacja obszarów zurbanizowanych

Veolia Poznań

Możliwość zwiększenia retencji wód opadowych w obszarze zurbanizowanym na przykładzie Strumienia Junikowskiego

Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu – przykłady

Cechy klimatu Środkowej Wielkopolski i ich zmiany

Lokalne instrumenty planowania przestrzennego a działania adaptacyjne do zmian klimatycznych studium i plany miejscowe w ochronie strukturalnych klinów zieleni w Poznaniu

Możliwości finansowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu WFOŚiGW w Poznaniu

Rola Poznania w projekcie CONNECTING Nature

Rola integracji planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym w adaptacji do zmian klimatycznych

 

 

 

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym: