KFM w Łodzi  05.03 -06.03 2018

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w dniach 5-6 marca 2018 r.
na konferencję VIII KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE, która odbędzie się w Muzeum Miasta Łodzi Pałac Poznańskich, ul. Ogrodowa 15
Zagadnienia: adaptacja do zmian klimatu miasta Łodzi, gospodarka niskoemisyjna, zieleń w mieście.

Program VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne ŁÓDŹ

Prezentacje VIII KLIMATYCZNEGO FORUM METROPOLITALNEGO W ŁODZI

Działalność Ogrodu Botanicznego w Łodzi w świetle zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym

Działania adaptujące Warszawę do zmian klimatu

Ecohydrologia jako narzędzie nowoczesnego planowania i projektowania

Jak miasto modyfikuje pogodę

Kserofityzacja siedlisk przyrodniczych na terenie miasta

Mapy klimatyczne m.st.Warszawy

Miejski Plan Adaptacji m.st. Warszawy

Miejski Plan Adaptacji w Łodzi

Rewitalizacja terenów zieleni w Łodzi

Środowiskowy aspekt procesu rewitalizacji centrum Łodzi

UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI

 

ZIELEŃ W MIEŚCIE ULIC

Zieleń w mieście w oczach mieszkańców adaptacja do zmian klimatu i inne korzyści

ZIELEŃ W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA Ustalenia dokumentów planistycznych

Zielona infrastruktura w adaptacji do zmian klimatu korzyści społeczno-ekonomiczne

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym: