KFM w Bydgoszczy 10.06 -11.06 2018

Zapraszamy na XI KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE W BYDGOSZCZY
Adaptacja do zmian klimatu: rozwiązania dla infrastruktury deszczowej
w dniach 11-12.06.2018 w Hotelu Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz
Zagadnienia: gospodarowanie wodami opadowymi w obliczu zmian klimatu, planowanie przestrzenne a zmiany klimatu, adaptacja miasta do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności miejskiej.

program forum metropolitalne BYDGOSZCZ

KFM Bydgoszcz zeszyt konferencyjny

Prezentacje KFM w Bydgoszczy

Adaptcity Leszek Drogosz 11.06.2018 r.

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

Edukacja ekologiczna

Modele opadowe PANDa

Monitoring w eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, wyzwania

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. „CASE STUDY”

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W BYDGOSZCZY

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Bydgoszczy

planowanie przestrzenne

Strategia Adaptacji i co dalej.ppt

Warunki meteorologiczne w Bydgoszczy oraz prognozowane zmiany

Zapobieganie zmianom klimatu działania Miasta

Zarządzanie kryzysowe

ZIELONO-NIEBIESKI POTENCJAŁ BYDGOSZCZY

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym: