Średnia roczna temperatura powietrza 2081-2090 (RCP 4.5)

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia średnia roczną temperaturę powietrza na terenie Warszawy dla lat 2081-2090 przy uwzględnieniu scenariusza zmian klimatu RCP4.5. Scenariusz zmian klimatu RCP4.5 został opracowany przy założeniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie takim, że wymuszenie radiacyjne spowodowane przez emisje wyniesie docelowo 4,5W/m2 powierzchni ziemi (obecnie wynosi ok. 3W/m2). W przybliżeniu scenariusz ten odpowiada emisjom zadeklarowanym w krajowych deklaracjach (NDC) złożonych do Porozumienia Paryskiego. Temperatura globalna w tym scenariuszu wzrasta do 2100 roku do ok. 2 st. C (w granicach 1,1 st. C – 2,6 st. C).

Co można zauważyć?

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie Warszawy wzrośnie w stosunku do okresu 1981-2010. Wzrost ten wyniesie ok. 1,5 st. C w śródmieściu miasta i nieco mniej na jego obrzeżach. Najwyższe średnie temperatury roczne w śródmieściu w latach 2081-2090 wyniosą w tym scenariuszu 11,4 st. C, podczas gdy w okresie 2008-2014 były na poziomie 9,9 st. C. Rozkład temperatur na terenie miasta pozostanie podobny do obecnego, ponieważ prognoza nie bierze pod uwagę rozwoju przestrzennego, a jedynie zmianę temperatur globalnych (analizowany jest tyko jeden czynnik – temperatura).

Ciekawie jest porównać mapy średniej temperatury powietrza wykonane dla scenariusza RCP4.5 zestawione obok siebie w jednej skali barwnej. Taki rysunek przedstawiamy poniżej. Wyraźny jest wzrost temperatury powietrza w mieście do poziomów porównywalnych z temperaturą średnią roczną ostatnich 200 lat w Budapeszcie (Belgrad) czy Belgradzie (Serbia) – miast położonych znacznie bardziej na południe od Polski.

 

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem interpolacji wartości średniej rocznej temperatury powietrza dla stacji (punktów) dla których wykonano modelowanie według założonego scenariusza, tj. Bielany, Ursynów, Uniwersytet, Okęcie, Świder. Stacje te posiadają długie, spójne serie pomiarów temperatury. Pomocniczo przy modelowaniu wykorzystano krótkie serie pomiarowe (2008-2014) z 20 stacji pomiarowych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy

Autorem mapy jest mgr Kinga Nelken z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dane do wykreślenia mapy pochodzą z modelowania zmian klimatu wykonanego przez zespół pod kierunkiem dr. Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Krystyna Konca-Kędzierska, Bogumił Jakubiak, Bartosz Niezgódka.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz