Liczba dni z sumą opadu ≥ 10 mm 2008-2014

Co przedstawia mapa?

Ważną cechą stosunków opadowych jest liczba dni z opadem w ogóle oraz liczba dni z opadem o różnej sumie dobowej. Mapa przedstawia liczbę dni z opadem większym, niż 10 mm/m.kw. (litrów na metr kwadratowy) w ciągu jednej doby w okresie pomiarów 2008-2014. Taki opad może wywoływać niewielkie podtopienia.

Co można zauważyć?

Zwiększoną liczbę dni z opadem przewyższającym 10 mm na dobę zaobserwowano w okresie 2008-2014 w Sulejówku i Świdrze (średnio 18-19 dni w roku). Wyraźnie zmniejszona liczba takich dni (14-15) występuje natomiast wzdłuż północnego odcinka Wisły w granicach Warszawy. Na większości obszaru miasta dni z wysokimi sumami dobowymi jest przeciętnie około 17. To mniej, niż średnia z okresu 1981-2014, która wynosiła 24.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem analizy danych pomiarowych dla opadów z okresu 2008-2014 wykonywanych na stacjach pomiarowych MPWiK Sp z o.o. w Warszawie, IGiPZ PAN, IMGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW. Uwzględniono 32 stacje pomiarowe zarówno tradycyjne (deszczomierz Hellmanna) jak i automatyczne.

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania „Zmienność zjawisk meteorologicznych na terenie Warszawy” wykonanego na potrzeby projektu LIFE_ADAPTCITY_PL przez Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz prof. dr hab. Elwirę Żmudzką z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz