Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczyna realizację projektu ADAPTCITY

Komunikat prasowy

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przystąpiły do realizacji projektu ADAPTCITY. Projekt ma na celu przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Będzie to pierwsza tego typu strategia w Polsce.

Pełny tytuł projektu ADAPTCITY to „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”.

– Chcemy przedstawić z jednej strony metodykę przygotowywania tego typu dokumentów, które powinny wychodzić od dobrze nakreślonego ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Temu służy mapa klimatyczna, która powstanie przed strategią. Natomiast z drugiej strony chcemy przekonać mieszkańców Warszawy, że warto się w adaptację do zmian klimatu zaangażować i zgłaszać swoje inicjatywy miastu w tym zakresie tak, jak to było w przypadku np. budżetu obywatelskiego na rok 2015 – wyjaśnia koordynator projektu dr Wojciech Szymalski. Oprócz działań wymienionych przez koordynatora w mieście powstaną także tablice edukacyjne o lokalnym klimacie, będą prowadzone debaty dzielnicowe na temat zmian klimatu, a w perspektywie czeka nas poprawa jakości życia.

– Rezultaty projektu, które powinny być m.in. wynikiem wdrażania strategii adaptacji do zmian klimatu, powinny redukować negatywny wpływ zmian klimatu na warunki życia w mieście. Zakładamy, że dzięki realizacji strategii uda nam się zmniejszyć śmiertelność warszawiaków w trakcie fal upałów, zmniejszymy efekt wyspy ciepła, a także powiększymy wielkość urządzonych terenów zielonych w mieście. Są to cele ambitne i długofalowe, ale tak musimy planować, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i Komisji Europejskiej – twierdzi Izabela Jakubczak z Biura Infrastruktury Urzędu Miasta. Aby zrealizować zakładane cele partnerzy projektu będą zapoznawać się z działaniami adaptacyjnymi w innych miastach Europy, głównie w Stuttgarcie. Tam po raz pierwszy na kontynencie przygotowano mapę klimatyczną i strategię adaptacji miasta do zmian klimatu. W tym celu współpracuje przy projekcie Verband Region Stuttgart, zrzeszenie ds. współpracy w regionie metropolitalnym Stuttgartu.

Metody działania w obliczu zmian klimatu wypracowane w Warszawie będą rozpowszechniane w największych miastach kraju. Działania w tym zakresie będzie prowadzić Unia Metropolii Polskich, która zorganizuje Klimatyczne Fora Metropolitalne oraz będzie ogniskować proces współpracy polskich metropolii wokół problemu adaptacji do zmian klimatu w ramach swoich działań statutowych. W promocji pomoże także daleko posunięta współpraca zespołu projektowego z Ministerstwem Środowiska w ramach ministerialnych działań na rzecz realizacji krajowej strategii adaptacji (SPA 2020) uchwalonej w 2013 roku przez rząd.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć w grudniu 2019 roku. Jest to jeden z niewielu projektów w Polsce finansowanych przez Komisję Europejską w ramach komponentu „Informacja i Komunikacja” programu LIFE+ 2007-2013. Dodatkowe wsparcie finansowe zagwarantował zespołowi projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17.07.2014

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz