Najbardziej zielony biurowiec na świecie

Najbardziej zielony biurowiec na świecie

Postępujące zmiany klimatu już teraz kształtują nasze podejście do korzystania z wody, energii i surowców naturalnych. Uznawany za najbardziej przyjazny środowisku zielony biurowiec na świecie, Bullitt Center w Seattle jest nie tylko odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, ale także inspiracją dla planistów i architektów.

Wybudowany przez fundację International Living Future Institute obiekt Bullitt Center to żywe laboratorium. Sześciopiętrowy budynek o powierzchni 4800 m2 został zbudowany zgodnie z kryteriami Living Building – jednego z najbardziej wymagających systemów certyfikacji na świecie. Z założenia miał to być obiekt całkowicie zeroenergetyczny, czyli produkujący taką samą ilość energii jaką zużywa. Wyniki pomiarów po pierwszym roku użytkowania przeszły najśmielsze oczekiwania projektantów. Zużycie energii w budynku mierzono m.in. za pomocą wskaźnika EUI (ang. Energy Use Index). W pierwszym roku użytkowania (od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r.) uzyskany wynik był o 41% lepszy od planowanego i 87% lepszy od wyniku przeciętnego biurowca w Seattle.

Zielony biurowiec został zaprojektowany aż na 250 lat użytkowania. Mają to umożliwić zastosowane w nim innowacyjne rozwiązania, ale także elastyczna struktura projektu, która może być na bieżąco dostosowywana do zmieniających się technologii.

Wykorzystane materiały budowlane pochodzą w miarę możliwości od krajowych dostawców. Elementy stalowe i betonowe zakupiono w promieniu 480 km od lokalizacji budynku, a drewno w promieniu 965 km. Dzięki temu ograniczono ślad węglowy już na etapie budowy.

Innowacyjne rozwiązania

Energia wykorzystywana w zielonym biurowcu pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych i jest pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych. Cała instalacja znajduje się na dachu, wysuniętym znacznie poza obrys budynku, dzięki czemu mieści się na nim aż 575 paneli o łącznej mocy 242 kW. Każdy z paneli generuje średnio 1,1 kWh energii dziennie. Dla porównania, ta ilość energii wystarczy, żeby zasilać przez 8 godzin 7 źródeł światła, naładować 115 iPhonów lub przyrządzić 16 filiżanek kawy. Łącznie panele generują około 230 tys. kWh rocznie. Elektrownia słoneczna często wytwarza więcej energii niż wynosi zużycie budynku. Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci elektroenergetycznej, podczas wystąpienia nadwyżek w produkcji energii jest ona oddawana do sieci, natomiast przy niedoborach pobiera się z sieci niezbędną jej ilość.

Na terenie biurowca funkcjonuje swego rodzaju giełda energii. Jest to rozwiązanie, które ma zachęcać użytkowników do świadomego i racjonalnego korzystania z energii. Każdy najemca, w zależności od zajmowanej powierzchni lokalu, dysponuje określonym budżetem energetycznym. Dopóki mieści się w przypisanym mu limicie, nie musi ponosić dodatkowych opłat za prąd. Po przekroczeniu limitu, każdy użytkownik może dokupić brakującą ilość energii od innych, którym udało się ją zaoszczędzić.

Projektanci Bullitt Center wzięli również pod uwagę odzyskiwanie wody deszczowej. Zielony biurowiec dysponuje zbiornikiem na deszczówkę o pojemności 211 tys. litrów. Dzięki specjalnym systemom filtracji i naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym, gromadzona w nim woda nadaje się nawet do picia!

Zużyta woda jest przetwarzana na miejscu w oczyszczalni hydrobotanicznej, natomiast ścieki z toalet trafiają do kompostowni znajdujących się w piwnicy budynku, gdzie są przetwarzane na naturalny nawóz. Każda z 10 kompostowni produkuje około 340 litrów kompostu rocznie.

Efektywność energetyczna budynku zwiększono dodatkowo poprzez maksymalne wykorzystanie światła dziennego – oświetla ono aż 82% powierzchni budynku. W celu uzyskania optymalnej ekspozycji na światło dzienne inwestorzy ubiegali się o specjalne pozwolenie od władz miasta, które umożliwiło powiększenie wysokości z każdego z pięter względem przyjętych standardów. W biurowcu funkcjonuje także system naturalnej wentylacji – cały budynek można przewietrzyć korzystając ze specjalnie przystosowanych do tego okien.

Za kontrolę nad wszystkimi procesami, tj. kompostowanie, uzdatnianie wody i wentylacja, a także za regulację systemów ogrzewania i chłodzenia odpowiada inteligentny system zarządzania budynkiem (ang. building management system, BMS).

Inspiracja i edukacja

Zielony biurowiec pełni też funkcję edukacyjną. Na parterze mieści się Center of Integrated Design – centrum projektowania zintegrowanego, z ofertą skierowaną do młodych architektów i projektantów zainteresowanych zrównoważonym budownictwem, opracowaną we współpracy z Uniwersytetem w Waszyngtonie.

Z dnia na dzień zwiększa się także poziom świadomości ekologicznej najemców i użytkowników biurowca. Poza udziałem we wspomnianej wcześniej giełdzie energii, dzięki specjalnej aplikacji mobilnej są oni na bieżąco informowani o generowanym przez siebie zużyciu zasobów. To rozwiązanie dyscyplinuje do oszczędzania, zwraca uwagę na efektywność energetyczną codziennych zachowań i pokazuje, że świadome i uważne gospodarowanie energią może przynieść wymierne korzyści.

Ponadto, lokalizacja i organizacja biurowca sprzyja korzystaniu ze zrównoważonego transportu. Obiekt nie posiada miejsc parkingowych, wyposażony jest za to w liczne stojaki dla rowerów. Łatwo też dotrzeć do niego komunikacją miejską. W promieniu niecałego kilometra od Bullitt Center znajdują się przystanki aż 21 linii autobusowych oraz 24 punkty car-sharingu.

Koszt budowy Bullitt Center wyniósł 18,5 miliona dolarów (355 dolarów za metr kwadratowy). Może się wydawać ze to dużo, jednak jak podają inwestorzy, to zaledwie 23% więcej od ceny podobnych budynków w Seattle.

Pojedynczy  zielony biurowiec sam z siebie nie będzie miał wpływu na klimat naszej planety. Warto jednak wznosić innowacyjne budynki, inspirujące architektów, inżynierów, deweloperów i instytucji finansowych, od których zależy przyszłość budownictwa.

Agata Golec

na podstawie: Bullitt Foundation www.bullittcenter.org, Krytyka Architektury 1/2 (11) 2014 www.krytyka-architektury.info

Zdjęcie: Bullit Center. Widok od strony Madison Street. Fot. © Nic Lehoux dla Bullitt Center.

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz