Strategia ochrony klimatu w Mannheim – dotacje na zielone dachy i ściany.

Strategia ochrony klimatu w Mannheim – dotacje na zielone dachy i ściany.

Do 2020 roku Niemcy mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Ten cel zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy do działań zostaną zaangażowane poszczególne miasta. Jednym z takich miast jest Mannheim – największe miasto regionu Rhein-Neckar, które wdrożyło długoterminową strategię związaną z ochroną klimatu. Mannheim tak jak wszystkie duże miasta, dotykają skutki zmiany klimatu – ekstremalne zjawiska pogodowe – wichury, upały, burze; a także zmiany w zakresie bioróżnorodności: utrata naturalnych siedlisk, pojawianie się nowych gatunków owadów.

W sumie  strategia Mannheim zrealizuje około 60 działań koncentrujących się wokół energii i transportu, redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Działania skupiają się głównie na tych obszarach, gdzie można wprowadzić znaczne oszczędności  i dotyczą gospodarstw domowych, przemysłu oraz handlu. W ramach strategii Mannheim podjęto kroki oparte na wdrażaniu standardów, optymalizacji infrastruktury ciepłowniczej i elektrowni, restrukturyzacji sektora transportowego oraz  ruchu pieszego i rowerowego, a także transportu publicznego.

W 2010 roku została przeprowadzona szczegółowa analiza klimatyczna, która skupiała się głównie na   wskazaniu obszarów miejskich szczególnie narażonych na występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła.  Zjawisko to naraża mieszkańców na stres cieplny i złe samopoczucie, a także zwiększa umieralność wśród ludzi starszych. Pierwsze działania dostosowawcze polegały na zwiększeniu  ilości nasadzeń w centrum.

W początku  2017 roku Mannheim postawiło przed sobą zadnie wdrożenia koncepcji rozwoju zielonej przestrzeni w mieście  między innymi poprzez budowę i łączenie istniejących terenów zielonych (szczególnie pomiędzy dzielnicami).  W północno – wschodniej części miasta powstaną nowe parki tereny zielone, które zostaną połączone z centrum. Dzięki tej zmianie do centrum Mannheim będzie napływało chłodne  i świeże powietrze.

Miasto przygotowało także dotacje dla właścicieli  budynków handlowych lub mieszkalnych w centrum. Dopłatami objęte są zielone ściany, zielone dachy, przywracanie naturalnych powierzchni w miejsce betonowych przestrzeni. Wnioski o dopłaty  mogą składać prywatni właściciele budynków. Wysokości dopłat:

·         zielony dach (min 15 m²): maks. 20 EUR / m², max. 4,000 EUR

·         zielona ściana (inwestycja prywatna min. 200 EUR): maks. 3,000 EUR

·         rewitalizacja przestrzeni betonowych (min 20 m²): maks. 50 EUR / m² (dotacja maks. 5.000 EUR)

W październiku tego roku zostanie  także wdrożony plan dostosowania do zmian klimatycznych do 2030 roku, którego częścią jest  obecnie realizowany dokument strategii ochrony klimatu 2020. Dokument 2030 będzie się koncentrował głównie wokół działań mających na celu poprawę planowania przestrzennego z uwzględnieniem zmian klimatycznych zachodzących w mieście.

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz