Rzeszów też szykuje się na zmiany klimatu

Rzeszów też szykuje się na zmiany klimatu

Chcemy naszym czytelnikom pokazywać działania miast w Polsce, których włodarze myślą perspektywicznie i mają świadomość, że dzisiejsze inwestycje przyniosą w niedalekiej przyszłości korzyść miastu i jego mieszkańcom. Kilka tygodni temu przedstawiliśmy działania Krakowa. Dzisiaj czas na Rzeszów.

Rzeszów od lat podejmuje działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu – w pierwszej kolejności poprzez realizację zadań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta, które umożliwią zorganizowane odprowadzenie wód opadowych z terenów pozbawionych kanalizacji deszczowej, zatrzymanie zanieczyszczeń spływających
z pierwszą falą spływu powierzchniowego oraz retencjonowanie spływu wód opadowych przed dotarciem do głównego odbiornika.

Ze względu na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, kierunki kolejnych działań jakie zamierza podjąć Rzeszów przedstawiają się następująco:

 • kontynuacja zadań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa,
 • ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych,
 • rozwój przedsiębiorczości wraz ze zwiększaniem świadomości przedsiębiorców
  i ludności na temat zagrożeń wynikających z nasilenia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (osuwiska, powodzie, susze) oraz wpływu zmian klimatycznych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wzmocnienie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego z uwzględnieniem
  w planach rozwoju obszarów zieleni i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, rozwój systemu odbioru wód opadowych i roztopowych, poprawa stanu sanitarnego powietrza,
 • wdrożenie działań zabezpieczających przed osuwiskami,
 • uwzględnianie warunków klimatycznych (zmian temperatury, ulewnych opadów, oblodzenia i silnych wiatrów) w procesie projektowania i budowy kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej,
 • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta w zakresie właściwej gospodarki wodno-ściekowej, poszanowania wody i energii, znaczenia retencjonowania wód opadowych, kształtowania umiejętności dostrzegania zjawisk związanych ze zmianami w obiegu wody, w tym skutków mechanistycznego podejścia do zarządzania wodą w mieście, kształtowanie postawy odpowiedzialności za sposoby rozwiązania problemu wód opadowych na terenie własnej posesji/inwestycji.

Powyższy materiał został przygotowany przez Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, panią Małgorzatę Wojnowską. Serdecznie dziękujemy.

Deklarujemy jednocześnie, że strony serwisy adaptcity.pl otwarte są dla innych miast, które chciałby przedstawić swoje działania nie tylko w obszarze adaptacji do zmian klimatu, ale również w zakresie ich mitygacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt lub nadsyłanie gotowych materiałów na adres m.korzynski@ine-isd.org.pl.

Zdjęcie tytułowe: www.terralibera.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz