Średnia roczna suma opadów [mm] 2041-2050 (RCP 8.5)

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia średnią roczną sumę opadów na terenie Warszawy dla lat 2041-2050 przy uwzględnieniu scenariusza zmian klimatu RCP8.5. Scenariusz zmian klimatu RCP8.5 został opracowany przy założeniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie takim, że wymuszenie radiacyjne spowodowane przez emisje wyniesie docelowo 8,5W/m2 powierzchni ziemi. W przybliżeniu scenariusz ten odpowiada maksymalnym emisjom możliwym do osiągnięcia przy nieograniczonym spalaniu paliw kopalnych. Temperatura globalna w tym scenariuszu wzrasta do 2100 roku do ok. 4 st. C (w granicach 2,6 st. C – 4,8 st. C).

Co można zauważyć?

Roczna suma opadów na terenie Warszawy znacznie wzrośnie w stosunku do okresu 1981-2010. Maksymalna suma opadów w latach 2041-2050 wynosi 620 mm, podczas gdy w okresie 1981-2010 z reguły nie przekraczała 580mm. Utrzymuje się większa suma opadów rocznych po południowo-wschodniej stronie miasta.

Wzrost sumy opadów pokazuje także przykładowy wykres z opracowania wyników modelowania scenariuszy zmian klimatu dla stacji Bielany. Na wykresie przedstawiono opad średni w roku dla jednego dnia na stacji Bielany w okresie 1981-2090. Szara gruba linia oznacza obserwacje w okresie 1991-2010, linia zielona – mediana wiązki symulacji dla scenariusza RCP4.5, linia brązowa – mediana wiązki symulacji dla scenariusza RCP8.5. Linie pogrubione są wygładzone filtrem liniowym.

Jak powstała mapa?

Mapa jest wynikiem interpolacji wartości rocznych sum opadu dla stacji (punktów), dla których wykonano modelowanie według założonego scenariusza, tj. Bielany, Ursynów, Uniwersytet, Okęcie, Świder. Stacje te posiadają długie, spójne serie pomiarów opadów. Pomocniczo przy modelowaniu wykorzystano krótkie serie pomiarowe (2008-2014) z 29 stacji pomiarowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie.

Autorzy

Autorem mapy jest dr Paweł Milewski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dane do wykreślenia mapy pochodzą z modelowania zmian klimatu wykonanego przez zespół pod kierunkiem dr. Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Krystyna Konca-Kędzierska, Bogumił Jakubiak, Bartosz Niezgódka.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz