Publikacja „Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Publikacja „Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”. Monografia jest zwieńczeniem projektu o takim samym tytule, który został zrealizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Publikacja zawiera autorskie artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów, które odbywały się co tydzień w semestrze letnim 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz referaty z konferencji mającej miejsce 24 października 2014 r. Zarówno seminaria jak i konferencja odbywały się pod tym samym tytułem co cały projekt. Wspólnym celem przedsięwzięcia było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i ich otoczeniu warunków ograniczających zmiany klimatu, jak również łagodzących ich skutki. Oba wydarzenia zgromadziły wybitnych specjalistów z wiodących instytucji z całego kraju: architektów, urbanistów, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz miast i przedstawicieli środowisk akademickich.

Ze wstępu do publikacji:

Problemy związane z gwałtownym rozwojem miast są jednym z większych wyzwań cywilizacji XXI wieku. Także już około 60% Polaków to mieszkańcy miast, a proces rozrastania się powierzchni zajmowanej przez tereny zurbanizowane jest niezwykle dynamiczny i często nieracjonalny. Miasta, ze względu na koncentrację czynników decydujących o emisji CO2 i specyficzny mikroklimat, szczególnie istotnie wpływają na procesy kształtujące klimat, a zarazem wymagają szczególnych sposobów adaptacji do skutków jego zmian. Planowanie przestrzenne jest kluczem do właściwego koordynowania różnych funkcji terenów miejskich tak, aby ich rozwój nie był bezładny i dewastujący środowisko, ale by spełniał kryteria zrównoważonego rozwoju.

Całą publikację można pobrać TUTAJ.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz