Projekt Adaptcity otrzymał honorowy patronat Ministra Środowiska!

Projekt Adaptcity otrzymał honorowy patronat Ministra Środowiska!

Z przyjemnością informujemy Państwa, że projekt Adaptcity uzyskał honorowy patronat Ministra Środowiska pana Macieja Grabowskiego. Projekt staje się forpocztą dla działań ministerstwa prowadzonych w ramach projektu „Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach”.

Projekt zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska zakłada stworzenie miejskich planów adaptacji uwzględniające specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze, które będą zawierać propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. W chwili obecnej zainteresowanie udziałem w projekcie, poparte podpisaniem stosownych porozumień, potwierdziły 44 miasta. Beneficjentami programu, którego realizacja planowana jest na lata 2015-2018 mogą być aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców. Sam projekt jest realizacją wskazań Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), pierwszego rządowego dokumentu będącego odpowiedzią na wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Działania będą finansowane z funduszy pozyskanych w trybie pozakonkursowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Funduszy Operacyjnych oraz dzięki środkom z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Minister Grabowski zaznaczył w piśmie informującym o przyznaniu projektowi Adaptcity honorowego patronatu, że liczy „na współpracę w sprawie tworzenia planów”. Z uwagi na stopień zaawansowania prac i rosnący bagaż doświadczeń z naszego działania, które trwa już od roku, deklarujemy i obiecujemy, że tak właśnie się stanie. Między innymi dlatego, że – jak możemy przeczytać we wspomnianym dokumencie „plany powinny być jak najszybciej gotowe bowiem skutki zmian klimatycznych obserwujemy już dziś”.

Skan pisma Ministerstwa Środowiska

mk

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz