Porozumienie Burmistrzów – UE wzywa miasta i regiony całego świata do połączenia sił w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Porozumienie Burmistrzów – UE wzywa miasta i regiony całego świata do połączenia sił w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Sefčovič uznali miasta i regiony za kluczowych partnerów w ograniczaniu wzrostu temperatury na świecie do poziomu poniżej 2°C. Wezwali samorządy lokalne i regionalne z całego świata, by połączyły siły i zaangażowały się w Porozumienie Burmistrzów, zobowiązujące swoich sygnatariuszy do zmniejszenia do 2030 r. poziomów emisji dwutlenku węgla o co najmniej 40% w porównaniu do poziomu z 1990 r.

Zainicjowane w 2008 r. Porozumienie Burmistrzów zobowiązuje władze lokalne i regionalne do realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii oraz do ich przekroczenia. Od tamtej pory porozumienie znacznie się rozwinęło i obecnie należy do niego ponad 6500 miast i regionów reprezentujących ponad 200 mln obywateli, przed którymi stoi wspólny cel zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 r. Bazując na tych dokonaniach, porozumienie zostało niedawno połączone z inicjatywą „Mayors Adapt” , wspierającą miasta i regiony w uwzględnianiu w ich strategiach i działaniach środków na rzecz zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Wyznaczono również nowy cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 r.

KR – instytucja unijna zrzeszająca 350 burmistrzów, przewodniczących regionów i radnych – od dawna popierał porozumienie jako ilustrację sposobu, w jaki władze na wszystkich szczeblach mogą ze sobą współpracować podczas prowadzenia działań w dziedzinie klimatu. Odnosząc się do sprawozdania UNFCCC, w którym sugeruje się, że obecne propozycje w sprawie klimatu jedynie ograniczyłyby wzrost temperatury do 2°C, przewodniczący KR-u Markku Markkula powiedział: „Obecne wnioski dotyczące klimatu nie wystarczą – brakuje im stanowczości. Ciąży na nas jednak zbiorowa odpowiedzialność za rozwiązanie problemu zmiany klimatu. Porozumienie Burmistrzów jest doskonałym przykładem na powodzenie wielopoziomowego sprawowania rządów w polityce w zakresie klimatu – umożliwia osiąganie wyników i stawia cele ambitniejsze niż zamiary władz krajowych. Umożliwia współpracę wszystkich stron i łączenie zasobów. Nadanie Porozumieniu Burmistrzów światowego wymiaru to dobra wiadomość zarówno dla sprawiedliwości klimatycznej, jak i dla zrównoważonego rozwoju”.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič stwierdził: „Na podstawie licznych spotkań, które odbyłem z przywódcami lokalnymi, jestem głęboko przekonany, że miasta i regiony powinny odegrać pierwszoplanową rolę w działaniach w zakresie klimatu. Porozumienie Burmistrzów okazało się jak dotąd bardzo udaną inicjatywą, dlatego musimy pójść za ciosem. Zobowiązujemy się zatem do wzmocnienia tej sieci i przekształcenia jej w prawdziwie globalny ruch oparty na wspólnej wizji długoterminowej. Niech żyje globalne Porozumienie Burmistrzów!”

Nadanie światowego charakteru Porozumieniu Burmistrzów poparł burmistrz Durbanu w Republice Południowej Afryki James Nxumalo , wiceprzewodniczący ICLEI – Samorządów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który stwierdził: „Zmianie klimatu najskuteczniej przeciwdziała się w miastach, dlatego należy koniecznie uznać rolę lokalnych przywódców jako kluczowych podmiotów w zakresie ograniczania emisji i wdrażania środków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Takie inicjatywy jak »Compact of Mayors« czy Porozumienie Burmistrzów – między którymi niedawno zawiązane zostało partnerstwo – pokazują, że lokalni przywódcy podejmują inicjatywy na poziomie lokalnym, by wnieść wkład w określenie warunków działań w dziedzinie klimatu, a także podążają własną drogą do bardziej zrównoważonej przyszłości”.

Uwagi te wystosowano podczas głównego wydarzenia zorganizowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów zaledwie kilka dni przed zakończeniem negocjacji COP 21 – w chwili, gdy negocjatorzy mogli sięgnąć po alternatywne rozwiązania, takie jak skoncentrowanie się na realizacji działań na rzecz klimatu na poziomie lokalnym. Samorządy lokalne i regionalne, w tym członkowie KR-u , nalegają na włączenie ich w nowy globalny ład klimatyczny, co umożliwiłoby im współpracę ramię w ramię z UNFCCC i z państwami. W sprawozdaniu sporządzonym przez radną Budapesztu Katę Tüttő KR zobowiązał się również do wspierania lokalnych i regionalnych działań w dziedzinie klimatu w UE i w jej sąsiedztwie.

W ramach starań o nadanie jej charakteru globalnego, inicjatywa ta oficjalnie stała się częścią NAZCA – platformy uruchomionej przez UNFCCC, skupiającej podmioty niepaństwowe działające na rzecz klimatu i obejmującej rejestr zobowiązań dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu.

źródło: cor.europa.eu
zdjęcie tytułowe: Committee of the Regions, EU, Brussels, R/DV/RS, flickr.com (CC BY 2.0)

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz