Powierzchnia biologicznie czynna – w granicach miasta 2006

Co przedstawia mapa?

Mapa przedstawia rozkład powierzchni biologicznie czynnej w 2006 roku na obszarze m. st. Warszawy. Powierzchnia biologicznie czynna w tym przypadku odpowiada istniejącej zieleni miejskiej w każdej formie. Udział tej powierzchni w każdym fragmencie miasta odpowiadającym kwadratowi 30×30 m oznaczony został kolorami od czerwonego (najmniej powierzchni biologicznie czynnych) do zielonego (najwięcej powierzchni biologicznie czynnych).

Co można zauważyć?

Udział powierzchni biologicznie czynnej kształtował się w pełnym przedziale od 0 do 100%. Jednostki o charakterze zabudowy przemysłowej, bądź komunikacji kolejowej i drogowej  w znacznej części były zaliczane do jednostek nie spełniających kryteriów terenów biologicznie czynnych. Jednostki o największym udziale powierzchni biologicznie czynnej, to tereny wód powierzchniowych  – przede wszystkim Wisła, oraz tereny zwartych kompleksów leśnych, jak Las Kabacki, Rezerwat im Jana III Sobieskiego czy Las Bielański. Zróżnicowane wartości współczynnika PBC zaobserwowano w obrębie terenów zieleni, w zależności od stopnia ich zainwestowania. Większość parków została zaklasyfikowana do kategorii najwyższej: 80-100%, są również pojedyncze  tereny zieleni zaklasyfikowane do przedziału 60-80%. Największe zróżnicowanie udziału PBC zaobserwowano w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej – zazwyczaj w przedziale 20-60%.

Jak powstała mapa?

W opracowaniu wykorzystano dane z satelity Landsat, dostępne w archiwach międzynarodowych dostawców danych satelitarnych. Termin pierwszy 2006-07-03 – Landsat Thematic Mapper (TM).

Autorzy

Przygotowano na podstawie opracowania pt. „Rozpoznanie terenów biologicznie czynnych miasta stołecznego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW)” wykonanego przez zespół dr Joanna Adamczyk, dr inż. Adam Pirowski, mgr inż. Maciej Wasilewski.

Jeśli chcesz obejrzeć więcej szczegółów mapy wejdź na www.mapa.um.warszawa.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz