Ostatnie konsultacje w projekcie Adaptcity – dzielnica Włochy.

Ostatnie konsultacje w projekcie Adaptcity – dzielnica Włochy.

Ostatnie konsultacje w ramach projektu Adaptcity i  przygotowania założeń Strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy odbyły się 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy. Dyskusje i pomysły mieszańców Włoch koncentrowały się  głównie wokół trzech zjawisk: upałów, smogu oraz podtopień.

Głównymi przyczynami braku komfortu mieszkańców podczas upałów i występowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła są przede wszystkim duża betonowa powierzchnia lotniska Chopina, wysoka zabudowa oraz centra handlowe, które podczas wysokich temperatur kumulują duże ilości ciepła z powodu blaszanych elementów konstrukcyjnych. Według mieszkańców częściowo negatywne skutki upałów mogłyby złagodzić nowe zielone enklawy wypoczynku, zwiększanie ilości zielonych dachów oraz  brak pozwoleń na kolejne inwestycje w wielkopowierzchniowe centra handlowe.

Brak czystego powietrza i smog są jednak największym problemem według mieszkańców Włoch. Powietrze jest zanieczyszczone z kilku powodów, pierwszym jest  duży ruch samochodowy oraz korki na ulicach: Dźwigowej, Sabały, Hynka oraz al. Jerozolimskich, a także okolic dworca Zachodniego. Drugi powód to spaliny z centrum Warszawy, które zatrzymują się w dzielnicy z powodu coraz mniejszej liczby klinów napowietrzających. Szczególnie jest to odczuwalne w okolicach ulicy Jutrzenki, gdzie budowanych jest coraz więcej biur. Na jakość powietrza znacząco wpływa również niedaleka sortownia odpadów i domy jednorodzinne ze Starych Włoch. Wśród proponowanych rozwiązań pojawiło się tworzenie sieci parkingów w okolicach stacji WKD i PKP, rozbudowa infrastruktury komunikacji miejskiej wokół stacji kolejowych oraz  utworzenie linii tramwajowej łączącej Włochy ze Służewcem. Dodatkowo, aby przeciwdziałać paleniu w piecach w domach, zaproponowano rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej.

Ostatnim  problemem poruszanym podczas konsultacji były podtopienia. Jako przyczyny podtopień wskazywano, przede wszystkim zaniedbania infrastruktury odprowadzającej wodę opadową, niesprawne studzienki kanalizacyjne, wysoki poziom wód gruntowych oraz betonowanie dużych powierzchni. Ilość podtopień można zmniejszyć poprzez udrażnianie istniejących  i budowanie nowych rowów melioracyjnych.

Spotkanie z mieszkańcami Włoch zakończyło trwający od lutego cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Warszawy. Spotkaliśmy się w sumie 18 razy się z mieszkańcami Warszawy. Na podstawie przedstawionych przez mieszkańców pomysłów zespół Adaptcity przygotuje projekt strategii dla Warszawy. Dokument określał będzie kierunki działań oraz konkretne rozwiązania z przypisaniem ich do odpowiednich struktur (biur) w mieście. Wskaże również środki i narzędzia realizacji oraz źródła finansowania. Finalna wersja strategii zostanie przedstawiona warszawskiemu zespołowi ds. zmian klimatu po zaakceptowaniu przedstawionego dokumentu rozpocznie się proces wdrażania zawartych w strategii rozwiązań. O podejmowanych działaniach będziemy na bieżąco informować warszawiaków za pośrednictwem naszej strony internetowej www.adaptcity.pl.

 

 

 

 

 

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz