Nowe Prawo wodne wdraża Ramową Dyrektywę Wodną.

Nowe Prawo wodne wdraża Ramową Dyrektywę Wodną.

We wtorek 18 lipca 2017 roku posłowie uchwalili nowe Prawo wodne. Nowe przepisy zakładają pełne wdrożenie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), w tym jej kontrowersyjny artykuł 9, mówiący o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska była już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów.
Nowe przepisy mają spełnić warunki wstępne RDW, co pozwoli wykorzystać 3,5 mld euro z funduszy europejskich m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe. Ustawa implementuje w sumie osiem unijnych dyrektyw – m.in. ściekową i azotanową oraz wprowadza zmiany do 45 obowiązujących ustaw.
Podkreślano, że dodatkowe obciążenia wynikające z ustawy dotyczyć będą największych gospodarstw rolnych oraz energetyki, a pobór wody do 5 tys. litrów na dobę ma być bezpłatny.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW) w Katowicach, które jest największym w Polsce producentem wody i jej głównym hurtowym dostawcą w aglomeracji katowickiej, wydało komunikat dotyczący prognozowanych skutków nowych regulacji oraz grożących odbiorcom podwyżek cen wody. Według przedstawicieli przedsiębiorstwa konsekwencje dla mieszkańców woj. śląskiego mogą być „bardzo drastyczne”. Zdaniem GPW, jeśli nowe Prawo wodne wejdzie w życie w wersji przyjętej przez Sejm, w 2018 r. hurtowa cena wody dostarczanej przez firmę wzrośnie o ok. 20 proc., czyli 47 groszy za metr sześc. W przypadku GPW duże znaczenie ma tzw. pierścieniowy układ sieci, na który składają się stacje uzdatniania wody oraz sieciowe zbiorniki wyrównawcze. Pozwala to bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych zaopatrzyć w wodę wszystkich odbiorców w różnych – także ekstremalnych – warunkach, dzięki możliwościom dokonania odpowiednich przełączeń na sieci, co leży w gestii oddziałów sieci magistralnej eksploatujących jej poszczególne fragmenty.

 
Zarządzanie zasobami wodnymi jest wyzwaniem zarówno dla państw cierpiących na jej niedobory, jak i dla tych pozornie wolnych od stresu wodnego. Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Rumunia, Szwecja i Cypr – charakteryzują się zróżnicowanymi warunkami hydrologicznymi, które skutkują różnymi wyzwaniami i potrzebami. Państwa te stosują w zarządzaniu zasobami wodnymi odmienne narzędzia cenowych i niecenowych.
Mechanizmy cenowe polegają na takim ustalaniu cen, które wywołuje określone zachowania u konsumentów. W kontekście zarządzania wodą będzie to skłonienie mieszkańców do oszczędzania wody, a co za tym idzie – zmniejszenie popytu na wodę. Mechanizmy cenowe będą skuteczne jedynie po spełnieniu dwóch warunków – po pierwsze łańcuch dostaw wody funkcjonuje na zasadach rynku (opłata pokrywa koszt dostawy wody), a po drugie konsumenci posiadają pełną wiedzę o dostarczanej usłudze. Przed wprowadzeniem wszelkich podwyżek konsumenci powinni zostać poinformowani nie tylko o wysokości nowej opłaty, ale także o powodach podwyżki. Takie przeprowadzenie zmian może zaowocować pozytywnie – mieszkańcy, już świadomi np. problemu niedoborów wody w kraju, zaczną w racjonalny i przemyślany sposób wykorzystywać wodę.
Oprócz mechanizmów cenowych państwa mogą także korzystać z całej gamy narzędzi niecenowych, do których należą m.in. redukcja wycieków, urządzenia oszczędzające wodę, modernizacja infrastruktury, nowoczesne systemy zarządzania. Zużycie wody w gospodarstwie domowym może zostać zmniejszone nawet o 40 proc. w skali roku tylko dzięki korzystaniu z urządzeń zaprojektowanych pod kątem jej oszczędzania.

Źródło:

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/jak-ukrocic-lanie-wody-3530.html

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-nowe-prawo-wodne-3566.html

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zdania-o-wplywie-nowego-prawa-wodnego-na-ceny-wody-podzielone-3573.html

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz